Ani naše europarlamentné stretnutie s výrobcami vakcín a ani summit európskych lídrov nedal tým, ktorí dúfali, že sa vakcinačný proces urýchli, uspokojivé odpovede. Híring zástupcov viacerých farmaceutických spoločností ukázal, že vedia dávať pekné sľuby s dojemnými číslami a vedia nachádzať výhovorky, ale nedokážu garantovať distribúciu ani tých množstiev, ku ktorým sa zaviazali v podpísaných kontraktoch.
Niektorí z nich aspoň sľubujú, že sklzy vyrovnajú v nadchádzajúcich mesiacoch, hoci zvýšené množstvá potrebujeme teraz hneď a to hlavne v takých štátoch ako Slovensko. Iní výrobcovia/distribútori zasa na našom vypočúvaní prinášali dôvody, prečo budú s dodávkami meškať aj v druhom štvrťoku. Ďalší oznámili, že sa oneskoruje schválenie ich vakcín a k masívnejšej distribúcii pristúpia až v druhej polovici roka.
Zároveň sa všetcí tí, ktorí nedokážu uspokojiť potreby európskeho trhu, odmietajú vzdať patentových licencií odvolávajúc sa na práva duševného vlastníctva.
Podotýkam, že v prípade všetkých týchto firiem spolufinancovala stovkami miliónov eur Európska únia vopred výskum, ako aj výrobu vakcín z peňazí daňových poplatníkov, aj Slovákov, a už dávno s nimi uzavrela predkupné zmluvy. Pre mňa je to celé neakceptovateľné a nechápem tých kolegov, ktorí ešte volajú po tom, aby sme mali pre tieto firmy viac pochopenia a nechápem príliš tolerantný prístup Európskej komisie, ktorá s nimi tieto kontrakty podpisovala.
Na potrebe urýchliť vakcinačný proces sa zhodli aj európski lídri na svojom summite, ale takisto neprišli so žiadnymi prevratnými riešeniami. Radšej zbytočne veľa energie a času venovali diskusii o tzv.kovidpasoch, čo vzhľadom na mieru preočkovania (cca 5 percent v EÚ) nie je určite prioritou. Na jeho zriadenie vyzývajú hlavne lídri južných “dovolenkových” štátov, ale aj Rakúsko, zatiaľčo ostatní sú oveľa rezervovanejší.
Nepočul som, že by sa na summite hovorilo aj možnom využití vakcín mimo portfólia Európskej komisie. Z cudziny, či už ide o Čínu alebo Rusko, žiadnú vakcínu nechceme, lebo neboli schválené Európskou liekovou agentúrou, a ani nebudeme predsa robiť niečo pre to, aby sa urýchlene, ale v súlade s našimi nariadeniami aspoň niektoré z týchto vakcín, distribuovaných v desiatkach štátov, povolili.
Myslíte, že by “sputniko-skeptikom” stačilo, keby Európska lieková agentúra (EMA) dala k vakcínam ako Sputnik alebo Sinopharm podobné odporúčacie vedecké stanovisko ako to najnovšie urobila v prípade monoklonálnych protilátok?
Toto stanovisko totiž umožňuje členským štátom povoliť použitie lieku (vakcíny) ešte pred registráciou cez tzv.podmienečnú autorizáciu, ak ho (ju) následne schváli aj národný kompetentný orgán. A na začatie skúmacieho procesu vedúceho k vydaniu vedeckého stanoviska EMA stačí v tomto prípade iba výzva predsedníčky Európskej komisie alebo dokonca generálneho riaditeľa EMA.
Myslíte, že takúto výzvu EMA v blízkom čase dostane?