Čo znamenajú závery summitu pre Slovensko a aká úloha pred nami stojí na nadchádzajúce obdobie?
Na tlačovej konferencii sme s kolegami europoslancami zástupcom médií poskytli hodnotenie aktuálnej situácie a načrtli okrem pozitív bezprecendentne veľkého balíka pomoci aj jeho možné riziká a úskalia.
Opakovane som zdôraznil, že samotná existencia dohody je dobrou správou a Slovensku sa naskytá príležitosť, aká sa už nemusí opakovať a je teraz na našej vláde, aby už do polovice októbra predložila plán obnovy a stanovila si priority.
Je však potrebné aj otvorene hovoriť o tom, že pre Slovensko a mnohé ďalšie štáty mohol summit dopadnúť aj oveľa priaznivejšie. Som preto rád, že podobne konštruktívne kritický názor má aj Európsky parlament a dnes sme počas mimoriadneho hlasovania prijali rezolúciu, v ktorej vyjadrujeme nesúhlas s mnohými zásadnými škrtmi v kľúčových oblastiach ako je zdravotníctvo, vzdelávanie a výskum, záchrana firiem zasiahnutých koronakrízou, podpora transformácie regiónov…
Opakujem, uzavretie dohody medzi 27 lídrami o tak zásadnom balíku je dobrou správou, ale verím, že hoci nie vo všetkých oblastiach, aspoň niekde sa podarí znovuotvoriť dialóg medzi inštitúciami a čiastočne poupraviť rozhodnutia.