Štvrtkový online summit Európskej únie môže rozhodnúť o tom, či členské štáty úniu zachránia alebo odštartujú jej zánik. Nie za jedným stolom, ale cez počítač pristúpia štáty, ktoré možno rozdeliť podľa záujmov do niekoľkých skupín, pričom ani tie skupiny nie sú úplne homogénne, k riešeniu otázky, ako financovať obnovu ekonomiky po koronakríze. Štáty, ktoré viac prispievajú do spoločného rozpočtu, ako z neho dostávajú, nebudú tento raz čeliť iba tzv. priateľom kohézie, ako je Slovensko, ale najmä Taliansku, volajúcom po spoločnom zdieľaní dlhu kopiaceho sa v dôsledku koronakrízy. Niekde medzi nimi sa pohybujú ďalšie štáty, snažiace sa hoci z rôznej strany o nájdenie akéhosi kompromisu v otázke, kto a kedy to všetko zaplatí. Ak jednotlivé štáty na svojich postojoch nič nezmenia a národné egoistické záujmy nedajú bokom, ohrozia nielen dohodu o tzv. Fonde obnovy a naštartovaní európskej ekonomiky paralyzovanej pandémiou COVID 19, ale zasejú pochybnosti, či sa ešte vôbec na niečom dôležitom podarí v budúcnosti dohodnúť. Som presvedčený, že toto si všetky vlády uvedomujú, ako aj vedia, že sklamať nemôžu ani svojich občanov. Preto sa tento summit musí skončiť aspoň všeobecnejšou dohodou o tom, z čoho a ako sa bude financovať Fond obnovy, z ktorého možno už na prelome roka budú môcť na svoju obnovu čerpať peniaze tie najpostihnutejšie štáty. Ak to budú hlavne tzv. korona dlhopisy, potom to bude veľké viťazstvo Talianska a obrovský ústupok tých, ktorí akékoľvek spoločné zdieľanie dlhu jednotlivých štátov odmietali.

O predpokladanom priebehu a očakávaných čiastkových záveroch zajtrajšieho summitu, aktuálnom stave masívnych európskych opatrení na boj s koronakrízou a ich dopade na Slovensko som dnes doobeda diskutoval s 10 slovenskými novinármi cez videohovor.