Milí priatelia,

dovoľte mi uviesť vzniknutú situáciu v súvislosti s hlasovaním pri rezolúcií o pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori na pravú mieru. Pri hlasovaní som sa rozhodol v súlade s líniou slovenskej delegácie ZDRŽAŤ hlasovania. Bohužiaľ, pri elektronickom hlasovaní došlo k technickej chybe a v prvých výstupoch z hlasovania chybne figurujem medzi tými, ktorí za rezolúciu hlasovali. Následnej žiadosti o opravu hlasovania kompetentné orgány EP vyhoveli, zmena sa prejaví do 24 h.

Pre úplnosť nižšie prikladám moje celé vyjadrenie k tomuto hlasovaniu.

Robert Hajšel

Veľa utečencov prichádza o život v Stredozemnom mori a netreba len posilniť záchranné operácie, ale musíme nájsť prepracovanejšie celkové riešenie, akceptovateľné pre všetky štáty EÚ. Preto som sa sa zdržal pri schvaľovaní tejto rezolúcie, hoci pri elektronickom hlasovaní došlo k technickej chybe a v prvých výstupoch z hlasovania chybne figurujem medzi tými, ktorí za rezolúciu hlasovali. Následnej žiadosti o opravu hlasovania kompetentné orgány EP vyhoveli. Neschválenie rezolúcie sa môže zdať ako zlý signál voči utečencom bojujúcim o život, ale situáciu využime na to, aby sme text dostali do vyváženejšej formy. Ja nie som proti princípu solidarity, keď ide o záchranu ľudských životov a som aj za posilnenie záchranného mechanizmu. Nemyslím si ale, že vyzývať agentúru Frontex, aby zdieľala údaje o svojich aktivitách s každou loďou v Stredomorí je šťastným riešením, keďže by to namiesto demontáže pašeráckych sietí mohlo paradoxne prispieť k uľahčeniu ich kriminálnej činnosti a k nárastu obetí. Neodmietam ani férovejší prerozdeľovací mechanizmus, ale mal by brať do úvahy aj špecifiká jednotlivých krajín a byť výsledkom konsenzu. Som proti kriminalizácii mimovládnych organizácií pomáhajúcim utečencom pri záchrane života, ale aj tie musia rešpektovať normy medzinárodného práva a najmä pravidlá, na ktorých by sme sa mali dohodnúť v rámci celej EÚ.