V utorok 19. októbra budeme na pléne europarlamentu v Štrasburgu hlasovať o stratégii „Z farmy na stôl“, ktorej uplatňovanie by malo zabezpečiť udržateľnú výrobu zdravých potravín, zdravšie životné prostredie, ale aj férové odmeňovanie pre poľnohospodárov. Ale má to viacero háčikov.
Určite aj ja chcem, aby potraviny, ktoré konzumujeme, boli nielen zdravé, ale aj cenovo dostupné a aby boli v čo najväčšej miere vyprodukované u nás doma, alebo aspoň v rámci EÚ a to s čo najšetrnejším spôsobom voči životnému prostrediu a klíme. Bez skutočných zmien aj v spôsobe produkcie potravín bude podľa vedcov príroda a klíma trpieť čoraz viac.
Aj preto sa v novej stratégii “Z farmy na stôl“ určite každému páči snaha znížiť používanie pesticídov a hnojív a zvyšovanie výmery ekologického poľnohospodárstva. Musíme to ale urobiť tak, aby nedochádzalo k zničujúcim poklesom produkcie mäsa, obilnín a dokonca aj ovocia, ani k citeľnému zníženiu príjmov poľnohospodárov, čo avizovali ako hrozbu dokonca aj výskumníci zo Spoločného výskumného centra EÚ.
Náš cieľ znižovať poľnohospodárske emisie môžu totiž pri zníženej domácej produkcii prekaziť zvýšené dovozy menej ekologických potravín z tretích krajín, čím sa zhorší aj naša obchodná bilancia. Niektorí dokonca tvrdia, že sa realizáciou stratégie Z farmy na stôl sa môže zvýšiť aj percent ľudí s horším prístupom k potravinám ako takým. A to nemôžeme dopustiť.
Preto jednou vetou, táto stratégia si dáva ušľachtilé ciele, ktorých určite podporujem, ale ich naplnenie treba ešte zabezpečiť konkrétnymi opatreniami tlmiacimi všetky možné negatívne dopady na poľnohospodárov, najmä na tých menších farmárov, ale aj na nás – spotrebiteľov.
Okrem tohto problému sa budeme v Štrasburgu venovať aj desiatkam ďalších vecí, ako napríklad možným právnym dôsledkom nedávneho rozsudku poľského ústavného súdu, podľa ktorého niektoré ustanovenia Zmluvy o EÚ sú v rozpore s poľskou ústavou. Rozsudok tak spochybňuje nadradenosť európskej legislatívy nad právom národných štátov. Vysvetlenie ďalších krokov poľských orgánov v tejto veci si vypočujeme priamo od poľského premiéra Mateusza Morawieckeho.