Vážim si, že vedenie Národnej rady SR mne a kolegom europoslancom umožnilo vystúpiť v pléne a prezentovať svoje vlastné pohľady na aktivity EÚ zamerané na boj s koronakrízou, ako aj na čo by sa v tomto boji malo zamerať Slovensko.
Zdôraznil som, že ponúkajúce sa peniaze treba využiť čo najefektívnejšie v prospech všetkých našich občanov, ako aj na to, aby sme našu ekonomiku nielen úspešne reštartovali, ale “ozelenili” ju a zdigitializovali bez straty pracovných miest.
Toto je jasné už dávno, ale koronakríza ukázala, že musíme poctivo zapracovať aj na posilňovaní odolnosti nášho priemyslu, našich služieb a vôbec celej našej spoločnosti voči takémuto typu otrasu.
Som presvedčený, že takáto forma konzultácií, ale aj koordinácie pri prijímaní rozhodnutí na slovenskej a európskej úrovni, je naozaj vhodná a pre Slovensko vyslovene žiadúca.