Ozajstný kus Banskej Štiavnice sa nám dnes spolu s pani primátorkou Nadeždou Babiakovou podarilo dostať do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Otvorenie výstavy venovanej najmä bohatej histórii nášho jedinečného mesta navštívilo veľa ľudí z celej Európy, medzi nimi aj kolegovia europoslanci a malo veľmi pozitívny ohlas nielen medzi Slovákmi pohybujúcimi sa okolo europarlamentu.

Expozícia informačných plagátov aj s dobovými fotografiami obohatená o plastiky sochára Vladimíra Oravca umožnila návštevníkom predstaviť si, ako sa prechádzajú po štiavnických úzkych uličkách a vychutnávajú si historické a kultúrne dedičstvo kedysi druhého najväčšieho mesta v Uhorsku.

K veľmi pozitívnej atmosfére prispeli jedinečnou interpretáciou starých štiavnických pesničiek aj členovia baníckeho spevokolu Štiavničan. Určite by zaspievali aj dlhšie, ale narúšalo by to pracovnú náladu v parlamente.

Ďakujem primátorke Nadežde Babiakovej a mestu za vynikajúcu spoluprácu so mnou a s mojim tímom, ktorá umožnila túto výstavu v takom bleskovom čase po uvoľnení protikovidových opatrení úspešne zorganizovať.

Prajem svojim rodákom zo Štiavnice príjemný pobyt v alsaskej metropole, v ktorej mimochodom pred niekoľkými storočiami študovalo viacero protagonistov niekdajšej zlatej éry nášho mesta. Dúfam, že počas večere, na ktorú ich pozývam, si pochutnajú aj na tradičnom alsaskom jedle tarte flambée, ktorá síce nie je ani tortou a už vôbec nie flambovanou, ale všetkým sa páči.