8. október 2019

Napriek tomu, že včerajším dňom sa mali všetky vypočúvania oficiálne skončiť, vzhľadom na priebeh a spochybnenia, ktoré vyplávali na povrch pri niektorých kandidátoch, stále nie sme na konci. Dokonca termíny vypočúvania náhradných kandidátov z Rumunska a Maďarska ešte nie sú ani stanovené a tak je otázne, či nová Európska komisia bude môcť nastúpiť už ‪1. novembra‬, ako bolo plánované.

Zajtra nás neplánovane čaká opakované vypočúvanie francúzskej kandidátky na komisárku pre jednotný trh EÚ a bývalej ministerky obrany Francúzska Sylvie Goulard, ktorej odpovede nás minulý týždeň nepresvedčili. Dodatočné vypočúvanie by malo ukázať, či kandidátka bude schopná priniesť uspokojivé odpovede nielen v odbornosti, ale aj v oblasti morálnej a osobnej integrity.

Včera sa nám predstavila dánska komisárka Margrethe Vestager, ktorá je z doterajšieho pôsobenia v Európskej komisii známa predovšetkým udelením miliardových pokút technologickým gigantom ako je Google alebo Apple. Počas vypočúvania pred tromi výbormi EP ma presvedčila, že má skutočne jasnú víziu ako nastaviť pravidlá digitálneho trhu, nakladania s dátami, zdaňovaním, či pravidlá boja proti zneužívaniu monopolného postavenia týchto spoločností. Súhlasím s jej výrokom, že sme v situácií, keď skôr, ako my hľadáme niečo v Googli, tak Google hľadá o nás…

Do neskorých večerných hodín sme pokračovali vypočúvaním budúcedho podpredsedu EK, holandského socialistu Fransa Timmermansa, ktorý je skúseným politikom s vycibrenými komunikačnými schopnosťami, okrem odbornosti a plynulého prechádzania z jedného jazyka do druhého obohatí niektoré myšlienky o vtipné vsuvky.

V novej Európskej komisii by mal mať Timmermans na starosti oblasť životného prostredia a tzv ekologický dohovor. Napriek tomu, že niektorí očakávali odhalenie konkrétnejších plánov dosiahnutia uhlíkovo neutrálnej ekonomiky EÚ do roku 2050, Timmermans poukázal hlavne na potrebu hĺbkových analýz možností, ako sa k tomuto cieľu dopracovať, zdôraznil potrebu nájdenia ďalšieho financovania, reštrukturalizácie existujúcich fondov, vrátane poľnohospodárskych a štrukturálych a zapojenia sa aj Európskej investičnej banky…Som rád a oceňujem, že opakovane zdôraznil nevyhnutnosť, aby sa transformácia energetického sektoru a priemyslu neuskutočnila na úkor sociálne zraniteľných vrstiev obyvateľstva.

Verím, že aj mnohé komplikácie, ktoré počas vypočúvaní komisárov nastali nielen svedčia o tom, že tento proces nie je formalitou, ale povedú v konečnom dôsledku k tomu, že zloženie novej Európskej komisie pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyen bude od prvého dňa plne funkčným a profesionálnym aparátom pripraveným v spolupráci s Európskym parlamentom a vládami členských štátov napĺňať stanovené ambiciózne ciele, najmä v oblasti boja s klimatickými zmenami.