Po niekoľkodňových rokovaniach si o pár minút budeme v historicky prvýkrát posunutom termíne voliť predsedu, podpredsedov a kvestorov Európskeho parlamentu.
Mojou voľbou je kandidát našej politickej skupiny David Sassoli (na foto)

Zopár podrobností k priebehu:

Po skončení mimoriadneho summitu a následných do noci trvajúcich búrlivých rokovaní a diskusií v rámci politických skupín EP sa štyrmi oficiálnymi kandidátmi politických skupín na post predsedu EP stali:

David-Maria SASSOLI (S&D, IT)
Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)
Ska KELLER (Greens/EFA, DE)
Sira REGO (GUE/NGL, ES)

Treba však zdôrazniť, že výsledok mimoriadneho summitu lídrov členských štátov, a teda nominácie na štyri najvyššie posty EÚ sa nestretli s pozitívnou odozvou v jednotlivých politických frakciách Európskeho parlamentu. Nomináciou nemeckej ministerky obrany Ursuly von der Leyen na post predsedníčky Európskej Komisie lídri obišli princíp tzv. vedúcich kandidátov (čo som mimochodom vo niekoľkých svojich príspevkoch predpovedal) a keďže viaceré frakcie sa k tomuto princípu neochvejne hlásili, inak ako s odporom voči tomuto rozhodnutiu šéfov štátov a vlád sa nedalo ani počítať.

Do neskorého večera prebiehalo rokovanie jednotlivých politických skupín, naša frakcia S&D nakoniec schválila nomináciu Davida Sassoliho na post predsedu EP s tým, že to neznamená, že výsledný balík nominácií Európskej rady na 4 najvyššie posty je pre socialistov akceptovateľný.

Úprimne dodávam, že sa osobne nedokážem úplne stotožniť s týmto balíkom nominácií, keďže neodráža geografickú vyváženosť a medzi štyrmi nominantmi Európskej rady nie je ani jeden zástupca V4, a teda ani Slovenska.

Verím však, že aj táto dohoda umožní, aby náš kandidát Maroš Šefčovič ako podpredseda Európskej komisie získal silné portfólio.