Nejasné a stále sa meniace pravidlá, či už ide o lockdown, výnimky z neho, testovanie a samotný vakcinačný proces idú asi už všetkým na nervy. Radšej som o tom tento týždeň ani nepísal. V čase, keď sa ukazuje, že v niektorých lokalitách stihla infekčnejšia a pravdepodobne nebezpečnejšia britská mutácia koronavírusu zaujať už dominantné postavenie, chce slovenská vláda otvárať školy, pričom tak ako pri celoplošnom testovaní necháva hlavnú ťarchu na mestách a obciach a učiteľov vrhá do zdravotného rizika, keďže ani im nezabezpečí zaočkovanie. Dúfajme, že sa to ešte zmení a niekto vnesie do tohto chaotického riadenia trochu poriadku.
Protipandemickým opatreniam, či už ide o vakcinačný proces, obnovu ekonomiky a prípravu rozpočtu na budúci rok som sa samozrejme musel venovať aj v tento končiaci sa pracovný týždeň.
Som rád, že moje návrhy ako tieňového spravodajcu za našu sociálno-demokratickú frakciu k návrhu rozpočtu na rok 2022 podporilo pred rokovaniami vo výbore množstvo kolegov z viacerých štátov, pretože sa zameriavajú na posilnenie akcieschopnosti EÚ tam, kde koronakríza odhalila najväčšie slabosti. Nástojíme na vyčlenení výraznejších investícií do vývoja a výskumu v rozpočte EÚ na rok 2022, ktorý bude kľúčovým pre obnovu ekonomiky a tiež na tom, aby obnova bola spravodlivou.
V kontexte poučenia z pandémie koronvírusu zdôrazňujeme význam investícií aj do farmaceutického vývoja, teda aj do hľadania vhodného lieku na ochorenia ako je COVID-19. Do výskumu, vývoja a výroby vakcín išlo totiž aj minulý rok oveľa viac peňazí ako do hľadania účinného lieku alebo náležitého skúšania už existujúcich liekov.
Nič nové pod slnkom, ale niečo, čo zdôrazňujem od začiatku mandátu, je potreba viac investovať do podpory malých a stredných podnikov, do boja proti energetickej chudobe, vytvárania udržateľných pracovných miest a nevyhnutného posilnenia ekonomickej odolnosti a strategickej technologickej autonómie EÚ, ak sa chceme stať svetovým lídrom nielen na papieri, ale aj v praxi.
Viac o tom napíšem inokedy, lebo sa chcem ešte zmieniť o online debate, ktorú sme mali v rámci našej frakcie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Chcem Vás uistiť, že šéfka Komisie si od nás vypočula veľa kritických slov smerovaných na netransparentnosť kontraktov, ktoré Brusel v našom mene podpísal s dodávateľmi vakcín.
Komisia prakticky akceptovala diktát zo strany dodávateľov ohľadom utajenia niektorých podstatných prvkov kontraktov. Ani po ubezpečovacích slovách šéfky Komisie ohľadom toho, že máme zaistených viac ako 2,5 miliardy vakcín pre celú EÚ a najmä, že po zvýšenom úsilí by do štátov EÚ malo v prvom štvrťroku prísť okolo sto miliónov vakcínových dávok, nie som presvedčený, že cieľ zaočkovať do leta všetkých tých, ktorí si to želajú, sa podarí aj naplniť. Musím sa ale priznať, že napriek všetkým týmto problémom si myslím, že pre štáty ako Slovensko je stále dobre, že môže pri zaobstarávaní vakcín profitovať zo spoločného postupu EÚ.
Pokiaľ ide o Sputnik 5, ktorý bol zatiaľ jednostranne schválený iba v Maďarsku, Európska lieková agentúra vedie s ruským inštitútom Gamaleja rokovania o jeho prípadnom využití v EÚ. Po tom, ako Lancet a ďalšie renomované zdravotnícke média zverejnili veľmi povzbudivé správy o viac ako 90 percentnej účinnosti ruskej vakcíny, začínajú mať o ňu záujem aj v Španielsku, Nemecku a Francúzsku.
Dokonca je možné, že podmienkou je schválenia a uvedenia na európsky medicínsky trh nebude ani jeho výroba na území EÚ. V princípe totiž vakcína, ktorej vývoj a výroba prebehla úplne mimo EÚ, sa môže distribuovať na európsky trh cez výrobný alebo dovozný bod v EÚ.