vakcinácia
O problémoch spojených s distribúciou vakcín proti COVID-19, ako aj o tom, kedy sa podarí zaočkovať kritická masa ľudí, aby sa čo najviac pribrzdilo, ak nie odstránilo šírenie koronavírusu, som hovoril vo virtuálnom štúdiu televízie TA3 (link v komentári nižšie). Zdôraznil som, že na európskej úrovni treba urobiť všetko, aby sa do každého členského štátu EÚ, vrátane Slovenska, dostalo v potrebnom čase také množstvo vakcín, ktoré umožní postupné a hladké zaočkovanie všetkých tých, ktorí si to želajú. Pred povinným očkovaním treba uprednostniť skutočnú informačnú kampaň a nie propagandu.
Výroky niektorých politikov, že ľudia sa nemusia báť, že by s vakcínou dostali čip alebo by sa u nich vyvinul autizmus, mnohých skôr od očkovania odradia alebo aj urazia. Treba skôr informovať o skutočnom zložení tých vakcín, ktoré budú na Slovensku k dispozícii, a o možných dočasných a krátkodobých neželaných vedľajších účinkoch očkovania.
Ľudí isto zaujíma, prečo nemajú povoľovacie úrady EÚ obavy, že nový typ vakcíny založenej na mRNA technológii nie je z hľadiska možného spustenia autoimunitných ochorení o nič rizikovejší ako nám dobre známe a bežne aplikované vakcíny na iné choroby. Som presvedčený, že tým ľudom, ktorí sa pre vakcináciu ešte nerozhodli, neprekáža dva dni trvajúca bolesť v mieste vpichu, či bolesť svalov a kĺbov. Váhajúcich zaujíma, prečo sa technológia mRNA založená na prenose genetickej informácie nezdá byť o nič menej bezpečná ako klasické adenovírusové vektorové vakcíny.
Práve dnes nás, europoslancov, informovala o tom, ako chce Európska komisia zabezpečiť naozaj férovú distribúciu vakcín, šéfka jej generálneho riaditeľstva pre verejné zdravie Sandra Gallina. Uistila nás, že v priebehu druhého štvrťroka sa vakcíny dostanú do všetkých štátov v počtoch, ktoré si zarezervovali. Tak ako o najužitočnejšom a najúčinnejšom využití miliárd z Fondu obnovy nerozhoduje Brusel, ale vláda na Slovensku, tak to je aj v prípade zabezpečenia postupného hladkého zaočkovania všetkých tých, ktorí si to želajú. Je hlavne na vláde, ako zabezpečí prednostné a urýchlené zaočkovanie všetkých rizikových skupín obyvateľov, či už ide o zdravotníkov alebo chronicky chorých a starších osôb.
Samozrejme, naďalej platí to, čo aj ja komunikujem od začiatku, samotná vakcína nie je jediným riešením a už vôbec nie spásou a to nielen preto, že zaočkovať všetkých nie je možné za týždeň. Treba aj naďalej pracovať na výskume skutočne účinných a špecifických antivirotík a liekov proti tomuto ochoreniu. Aj tu sa postupne dosahuje pokrok a bolo na to vynaložených niekoľko miliónov eur z EÚ. Musíme tiež popri posilňovaní vlastnej imunity pokračovať v obmedzovaní fyzického styku a náležitej dezinfekcii a tým aj ochrane všetkých rizikových osôb. Vláda musí zabezpečiť dostatočné testovanie spoľahlivými PCR testami a rozumné využitie antigénových testov v najväčších lokálnych ohniskách. Nie podľa mňa, ale podľa skutočných expertov, rozumné využitie je dvoj alebo aj trojnásobné pretestovanie ľudí v danej lokalite v rozpätí niekoľkých dní, inak sa prínos antigénového testovania znižuje, tak ako sa deravým toto testovanie stáva v prípade celonárodného plošného aplikovania s týždňovým odstupom.
vakcinácia