Vďaka EÚ by sa už na prelome roka mali na Slovensko dostať prvé tisíce vakcín proti ochoreniu COVID-19 aspoň pre tie najzraniteľnejšie a najrizikovejšie osoby, pre ktoré predstavuje zaočkovanie najlepší pomer prínosu a rizika. Povedal som to v dnešnej naživo vysielanej relácii Slovenského rozhlasu “Z prvej ruky” ‪12.30-13.00‬, ktorú si môžete vypočuť aj z archívu.
V relácii, kde mojou spoludiskutujúcou bola kolegyňa Miriam Lexman, som informoval, že členské štáty musia v týchto dňoch predložiť do Bruselu svoje národné plány vakcinácie, ktoré budú obsahovať aj informáciu o tom, komu, t.j. ktorým kategóriám osôb, bude vakcína prednostne ponúknutá. Európska únia necháva v kompetencii členských štátov, aby si rozhodli, či vakcinácia bude povinná alebo dobrovoľná. Ja som presvedčený, že musí byť dobrovoľná a pred nejakými sankciami treba uprednostniť skutočnými informáciami nabitú kampaň, nie šíriť propagandu, ale poskytnúť občanom informácie založené na vedecky overených faktoch a dôkazoch, pri ktorej musia štátom pomôcť aj európske orgány.
Ale ešte pred týmto všetkým musí Európska lieková agentúra vydať povolenie na distribúciu vakcín, čo sa môže stať iba po potvrdení ich účinnosti a bezpečnosti podľa najtvrdších európskych noriem. Aj keď sa dnes zdá, že sme na dobrej ceste, zatiaľ samozrejme nič nie je zaručené.
O vakcínach, ďalších zdravotných aspektoch koronakrízy, ako aj o finančných nástrojoch EÚ na zvládnutie sociálno-ekonomických dôsledktov tejto krízy budem zasa zajtra po 20.00, takisto v Slovenskom rozhlase, hovoriť s kolegom Michalom Wiezikom.