vakcíny
Môže avizovaný výpadok dodávok vakcíny od Pfizer-BioNtech ohroziť proces očkovania? Je distribúcia vakcín spravodlivá a prečo by mali vlády predvídať a zabezpečiť si adekvátne množstvo očkovacích dávok v potrebnom čase a zároveň ich byť schopní čo najefektívnejšie podať tým najzraniteľnejším? Kedy sa dočkáme ďalších typov vakcín a budú si môcť občania vybrať?
Aj o tom sa dnes so mnou v Ranných správach RTVS rozprávala vynikajúca redaktorka verejnoprávnej televízie Martina Jančeková. Zdôrazňujem, že obsah rozhovoru ponúkam skôr tým, ktorí sú rozhodnutí sa očkovať, ale stále majú rôzne pochybnosti a tým, ktorí dlhodobo váhajú, čo robiť.
Nie som ani slepým vyznávačom očkovania a ani zaslepený propagandista európskych rozhodnutí a snažím sa aj v týchto veciach správať racionálne. Rozhovory, ako aj tento náš kratučký, by možno aspoň niektorým z Vás mohli pomôcť zorientovať sa v problematike a budem rád, keď ich v médiách bude stále viac pribúdať.
Ja nie som lekár a ani nikoho si netrúfam nahovárať, aby sa proti ochoreniu COVID-19 dal očkovať. Sám som dlhé mesiace dúfal, že sa skôr podarí nájsť účinný liek, či už v podobe špecifického antivirotika alebo liečby založenej na využití plazmy, ktorá by sa skoro stala dostupnou všetkým. Zatiaľ sa ale tak nestalo. A tak som sám aj vzhľadom na terajší dramatický vývoj u nás a v bratskej ČR a najmä potrebu znížiť vážne ohrozenie všetkých zdravotne a imunitne oslabených ľudí, ale aj vzhľadom na povahu mojej práce (veľa cestovania a množstvo stretnutí) prišiel k rozhodnutiu dať sa v tomto prípade zaočkovať. Samozrejme, keď na mňa príde rad.
Aj na pôde Európskeho parlamentu nástojím na tom, aby vakcinácia nebola povinná, aby každý mal po zvážení všetkých rizík a vlastnej zodpovednosti možnosť prijať tzv. informované rozhodnutie. Keďže všetci by sme si mali byť rovní vo svojich právach a keďže nie každý sa môže z rôznych dôvodov dať zaočkovať, nie som ani zástancom vydávania akýchsi vakcinačných pasov, ktoré by cestovanie a lietanie umožňovalo iba ich držiteľom. Tiež sa vyslovujem za to, aby ľudia mali možnosť vybrať si medzi dvoma základnými typmi vakcín, t.j. tými, ktoré sú založené na tzv. mRNA technológii a tými, ktoré patria medzi už klasické adenovírusové vektorové vakcíny. Niekedy sa zmienim viac nielen o tom, ale aj o tom, ako iné členské štáty EÚ pristupujú k vakcinácii, ale aj k testovaniu a využívaniu zatvárania krajiny.
vakcíny