Európsky volebný maratón sa začal v krajine, kde sa eurovoľby už konať ani nemali. Hrozí, že Európsky parlament zaplavia populisti a extrémna pravica, bohužiaľ aj zo Slovenska, čo by znížilo nielen akcieschopnosť EÚ, ale aj samotný úžitok EÚ pre Slovensko. Namiesto znefunkčnenia únie urobme všetko preto, aby sme tam poslali  profesionálov, ktorí vedia, čo a ako môžu v prospech našich občanov presadiť.

Paradoxom týchto eurovolieb je, že sa začali práve vo Veľkej Británii, t.j. v krajine, kde sa už tieto voľby konať ani nemali, keďže Londýn mal byť už dva mesiace mimo EÚ. Očakávaná porážka vládnucich konzervatívcov spolu s pokračujúcou rebéliou viacerých ministrov určite veľmi urýchli pád britskej premiérky Theresy Mayovej a hľadanie novej dohody o (ne)brexite, či dokonca o novom referende. Eurovoľby sa dnes začali aj v Holandsku, kde zasa liberálny volebný zákon dovolil ešte včera večer hádať sa o dôsledkoch vystúpenia Holandska z EÚ lídrom z pravého stredu a krajnej pravice, ale bez účasti ľavice, hoci nikto si v krajine tulipánov tzv. nexit po skúsenostiach s brexitom asi nepraje. Zajtra voľby pokračujú v susednom Česku a v sobotu sa uskutočnia aj na Slovensku. A pôjde o veľa. Nielen o to, či zasa zaznamenáte najnižšiu volebnú účasť.

Je jasné, že v celej EÚ hrozí posilnenie strán, ktoré sú mimo hlavného prúdu, čo by ešte nebolo to  najhoršie. Skutočnou hrozbou je, že jednak vplyvom veľkej fragmentácie a silnej účasti strán, ktoré analytici označujú za extrémistov, dôjde k zníženiu schopnosti EP prijímať rozhodnutia a tým aj k ďalšiemu znefunkčňovaniu EÚ. Pozor, nie všetci, ktorí nesúhlasia s hlavným prúdom alebo s tým, čo sa v EÚ deje, sú extrémisti. Na druhej strane, už dnes je jasné, že aj extrémnejší populisti preniknú tentoraz do EP vo väčších počtoch. To vidieť aj na Slovensku, kde strana označovaná ako krajne-pravicová a používajúca občas niektoré symboly ideológie nezlučiteľnej s demokraciou, má reálne šance sa nielen prvýkrát dostať do europarlamentu, ale obsadiť tam aj najviac kresiel. Samozrejme, nemusí sa tak stať, ak sa stranám hlavného prúdu podarí zmobilizovať svoju voličskú základňu a získať si naspäť voličov, ktorí aj z viacerých sklamaní a následnej frustrácie chcú prejsť ku krajnej pravici alebo aspoň k populistom. Výraznejší prienik krajnej pravice a populistov v Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Fínsku, na Slovensku a prípadné ich zjednotenie by totiž bolo nielen poriadnou fackou pre mainstream, ale bez toho, aby sme strašili, v únii by sa oveľa ťažšie hľadali aplikovateľné riešenia v oblastiach ako smerovanie rozpočtu, migrácia, sociálne práva, obrana a daňová politika. V prípade Slovenska by došlo k oslabeniu interakcie jeho politických hráčov v rámci ovplyvňovania chodu EÚ a tým aj k nižšej  efektívnosti pri obhajobe slovenských záujmov.

Poďte preto v sobotu hlasovať a voľte tie strany, za ktoré kandidujú profesionáli a odborníci, aj keď vám nesľubujú modré z neba, ale iba efektívnejšie využívanie nášho členstva v EÚ v prospech našich občanov, znižovanie pretrvávajúcich nerovností a dôstojnú reprezentáciu. Voľte kandidátov, ktorí budú v súčinnosti s kolegami z iných štátov vedieť presadzovať aj sociálne práva a záujmy našej vlasti rešpektujúc pritom univerzálne hodnoty a ľudské práva. Voľte kandidáta číslo 3 na kandidátke číslo 1.