Aj keď v niektorých štátoch EÚ stále denne umierajú stovky ľudí na COVID-19, niektoré štáty sa zasa nachádzajú iba na úplnom začiatku šírenia koronavírusu a treba, aby disponovali potrebnými liekmi a zdravotným materiálom, musíme sa už teraz pripraviť na Deň po korone a urobiť všetko preto, aby obnova priemyslu, malých a stredných podnikov a vôbec celej ekonomiky mohla začať hneď. Tu sa otvára veľká šanca aj pre EÚ, aby si napravila svoj imidž v štátoch a medzi miliónmi ľudí, podľa ktorých prvú reakciu EÚ veľmi nezvládla, hoci veľa dobrých opatrení sa už stihlo prijať. Tu ich teraz nebudem menovať, veľa som o nich písal v predchádzajúcich príspevkoch, ale vždy opakujem, mali prísť aspoň o niekoľko týždňov skôr.

Každý štát, aj Slovensko, bude musieť čo najskôr pripraviť a predložiť do Bruselu účinný plán obnovy ekonomiky a žiadny región a žiadni ľudia nemôžu byť ponechaní napospas. Bude treba zabezpečiť, aby sme predišli prehĺbeniu chudoby seniorov, nezamestnaných a ľudí s nízkymi príjmami. Musíme zabrániť aj narastaniu energetickej chudoby. Na európskej úrovni bude treba zmobilizovať všetky existujúce fondy, nielen tie, z ktorých doteraz profitovali najmä nové členské štáty, vrátane Slovenska. O tom a ďalších časovo ešte naliehavejších úlohách pre EÚ som hovoril na dnešnom improvizovanom zasadnutí Výboru EP pre priemysel, energetiku a výskum.

Je zaujímavé, že plánované schválenie postupu pri uvoľňovaní opatrení tzv. lockdownu, alebo “moderne slovensky” blackoutu, ako je otváranie rôznych obchodov a obnovy voľného pohybu v EÚ neprešlo, a Komisia bude o týchto opatreniach rokovať s členskými štátmi aj na budúci týždeň. Ide hlavne o to, aby sa uvoľňovanie reštriktívnych opatrení uskutočnilo postupne a koordinovanejším spôsobom ako ich zavádzanie.

Dozvediac sa nové čísla o výraznejšom náraste počtu pozitívne otestovaných za jeden deň, zostávajme aj nadaľej disciplinovaní.

Prajem všetkým pekný predveľkonočný večer v kruhu najbližších.