Som veľmi rád, že sa dnešným zvolením Ursuly von der Leyen podarilo zabrániť vypuknutiu medziinštitucionálnej krízy a poškodeniu vzťahov medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi únie.

Samozrejme, že by pre demokraciu bolo lepšie, keby nová predsedníčka Európskej komisie vzišla z procesu tzv. vedúcich kandidátov. Napriek tomu však dostala mandát od poslancov, keďže za ňu hlasovala potrebná väčšina poslancov Európskeho parlamentu, vrátane mňa.

Verím, že Ursula von der Leyen naplní svoje sľuby, ktoré dala aj jednotlivým frakciám a posilní sociálne piliére Európskej únie, či už podporou zavedenia európskej minimálnej mzdy vo všetkých členských štátoch, ako aj spustením garancie pre mladých a deti. Chcem tiež veriť, že narozdiel od európskych lídrov bude nová predsedníčka Európskej komisie klásť väčší dôraz nielen na rodovú, ale aj na geografickú vyváženosť. Pri rozdeľovaní najdôležitejších portfólií v jej tíme kolégia komisárov by tak silný post mohol byť pridelený Marošovi Ševčovičovi, ktorého do jej tímu nominovala slovenská vláda.

16. júl 2019