Na ich predbežnú dohodu z júla totiž europarlament odpovedal predložením požiadaviek, ktoré sa ale viacerým členským štátom nepáčia.
V europarlamente smerujeme svoje požiadavky na zvýšenie financovania niektorých programov, ako je Zdravotná únia, ale aj na vytvorenie tzv.vlastných zdrojov rozpočtu, či naviazanie čerpania prostriedkov EÚ na dodržiavanie princípov právneho štátu.
Obe strany – členské štáty reprezentované Radou a europarlament reprezentujúci občanov sa ale musia dohodnúť, inak sa peniaze z Fondu obnovy nebudú dať tak rýchlo čerpať . Opatrenia proti koronakríze, ako aj v prospech zelenej transformácie treba ale príjmať už teraz. Regióny, firmy a občania najviac postihnutí koronakrízou nevydržia už dlho čakať.
Aj o tom sme dnes v Bratislave hovorili s premiérom Igorom Matovičom na zasadnutí eurovýboru NR SR, ktorý nás pred odletom do Bruselu oboznámil aj so svojimi zahraničnopolitickými postojmi a neskôr aj s vicepremiérkou Veronikou Remišovou. Zdôraznil som, že prínos Fondu obnovy musia pocítiť všetci občania, vrátane podnikateľov, zamestnancov a peniaze musia pomôcť Slovensku zvládnúť dekarbonizáciu a stať sa krajinou s modernejším a zelenším priemyslom, energetikou a dopravou, kde sa bude oplatiť žiť aj našim deťom.