Keďže predsedníčka budúcej Európskej komisie Ursula von der Leyen si dáva veľmi ambiciózny cieľ – dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, považoval som na dnešnom stretnutí s fínskou ministerkou hospodárstva Katri Kulmuni, ktorej krajina prevzala rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, za potrebné nástojiť na tom, aby zloženie tzv. energetického mixu zostalo zvrchovanou záležitosťou každého členského štátu.

Krajiny ako Slovensko, ktoré boli do veľkej miery závislé od konvenčných fosílnych palív a neskôr hlavne od jadra, budú mať totiž obrovský problém stať sa uhlíkovo neutrálnymi ekonomikami, ak by sa jadro nepovažovalo za legitímnu súčasť energetického mixu.

Zdôraznil som to hlavne kvôli tomu, že viacerí kolegovia – europoslanci – majú proti využívaniu jadrovej energie veľký odpor a často operujú dokonca aj nezmyselnými argumentmi o bezpečnostných rizikách atómových reaktorov. Na druhej strane sú ale ticho, ak ide o prítomnosť jadrových zbraní v Európe.

Som spokojný, že fínska ministerka Kulmuni uznala, že zloženie energického mixu je na rozhodnutí členských štátov berúc do úvahy bezuhlíkové ciele v EÚ, ale aj funkčnosť energetického trhu a prevenciu tzv. energetickej chudoby.

23. júl 2019