Boj s klimatickými zmenami a celkový prechod ekonomiky EÚ k zelenšej a digitálnejšej dominoval dnešnej diskusii s poslancami EP v Bratislave. Opakovane som zdôrazňoval, že akákoľvek transformácia musí byť sprevádzaná opatreniami, ktoré dotknutým krajinám, odvetviam priemyslu, ale najmä ľuďom zabezpečia adekvátne náhradné riešenia, dôstojný život a pracovné podmienky. Musíme zabraňovať prehlbovaniu energetickej chudoby, ktorá nie je vymysleným bájnym pojmom, práve naopak, v súčasnosti sužuje až niekoľko desiatok miliónov Európanov. Transformáciu nemožno realizovať na úkor slabších sociálnych vrstiev. Aj preto považujem za potrebné a snažím sa v mojej politickej skupine aj vo výbore ITRE pre priemysel a v pléne presadzovať, aby sa rešpektovali rozdielne východiskové pozície členských štátov a napríklad plyn ako aj jadro zohrali dôležitú úlohu aspoň v prechodnom období a ešte dlho boli akceptované za súčasť energetického mixu.

Popoludní odlietam do Bruselu, kde nás čakajú zasadnutia pracovných skupín, výborov a v stredu aj mimoriadne plenárne zasadnutie, na ktorom nová Európska komisia oficiálne predstaví kľúčový strategický dokument tohto legislatívneho obdobia, tzv.Zelenú dohodu (Green Deal for Europe).

9. december 2019