Ako tieňový spravodajca EP pre roaming chcem, aby boli roamingové služby nielen dostupnejšie, ale aj kvalitnejšie a rovnaké pre všetkých.
Súčasné pravidlá využívania roamingových služieb v európskom zahraničí za domáce ceny čoskoro vypršia a preto v europarlamente pripravujeme ich revíziu. Som veľmi rád, že sa môžem ako prvý poslanec zo Slovenska podieľať na príprave tak dôležitého nariadenia.
Práve voľný roaming (telefonovanie, sms a dáta) spolu s cestovaním vnímajú Európania, vrátane Slovákov, ako najviditeľnejší benefit členstva v Európskej únii. Dokazujú to aj výsledky prieskumu, ktorý som si dal vypracovať, kde až 73% Slovákov jednoznačne potvrdilo, že vedia o možnosti využiť mobilné služby v európskom zahraničí za domáce ceny.
Zaujímavým je zistenie tohto prieskumu, že počas pandémie začalo intenzívnejšie roaming využívať viac seniorov a domácností s viacerými členmi, ale aj ľudia bez osobného príjmu.
Voľný roaming – používanie mobilného telefónu v európskom zahraničí za domáce ceny sa nám už dostalo pod kožu. Až 52 % Slovákov totiž používa svoj mobilný telefón v zahraničí rovnako ako keď sú na Slovensku a iba 26 % z opýtaných sa jeho používanie snaží obmedzovať.
O prínose nového nariadenia o roamingu som dnes informoval médiá v Kancelárii EP v Bratislave a viem, že niektoré z nich to tlmočili aj svojich divákom, poslucháčom a čitateľom.
Napriek pandémií dlhodobo stúpa spotreba dát či už doma alebo počas pobytu v zahraničí a samozrejme vyplýva na to aj dynamicky sa rozvíjajúce nové audiovizuálne formáty, hry a aplikácie, ako aj nové technológie a postupné zavádzanie 5G sietí. Aj to potvrdzuje, že je najvyšší čas pristúpiť k revízií pravidiel.
Túto príležitosť chcem využiť na to, aby okrem predĺženia platnosti sa presadilo ďalšie skvalitnenie poskytovaných služieb a bezplatné sprístupnenie všetkých dostupných núdzových liniek.
Bojujem aj za odstránenie diskriminácie či väčšiu informovanosť našich občanov v rodnom jazyku počas pobytu v zahraničí o doplnkových linkách pokiaľ ide o postup pri domácom násilí, ochranu maloletých, zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb, ale aj informácie o epidemiologickej situácií a obmedzeniach.
Verím, že sa mi tiež podarí zabrániť situáciám, ktoré u mnohých nastali pri nevedomom použití satelitnej siete a následnom šoku pri pohľade na účet po príchode z dovolenky.
Diskutovanou je téma nastavenia poklesu tzv. stropov veľkoobchodných cien za dáta, kde napriek oprávneným očakávaniam verejnosti treba brať do úvahy aj fakt, že rapídne zníženie týchto cien automaticky neznamená, že sa to premietne do zníženia cien na účtoch občanov. Hľadáme preto vyhovujúci a udržateľný kompromis, ktorý pri postupnom znižovaní cien a s tým súvisiacim navyšovaním objemu dát, ktoré môžu ľudia použiť, nespôsobí nestabilitu na trhu a prípadné technické výpadky.
Keďže súčasné pravidlá čoskoro vypršia, čas nás tlačí a potrebujeme sa dohodnúť do konca roka aj s ministrami jednotlivých štátov, vrátane Slovenska.