Bolo mi cťou a veľkým potešením sa opäť po dvoch rokoch zúčastniť na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica, tejto – konečne objavenej a priznanej – perly našich miest na Slovensku.
Aj keď už po druhý rok nemôžu oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov vyvrcholiť tradičným večerným salamandrovým sprievodom, išlo o podujatie, ktoré muselo pohladiť každú ľudskú dušu.
Mal som tú česť podielať sa na odhaľovaní kópie historických insignií a robilo mi to obrovskú radosť, keďže od útleho detstva predstavovali kladivko a želiezka hrdosť a spomienku na moje rodné mesto.
Baníkom bol aj jeden z mojich starých otcov a ja sa aj svojou činnosťou najmä cez výbor pre priemysel a energetiku snažím v europarlamente hájiť záujmy všetkých baníkov, hutníkov a pracovníkov ťažobného priemyslu na Slovensku.
Som veľmi rád, že mesto na čele s primátorkou Nadeždou Babiakovou v rámci každoročného oceňovania ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta, uctila hlavne obvodných lekárov, ktorí posledný rok stáli aj bez skutočne prínosných liečebných protokolov v prvej línii v boji proti ochoreniu COVID-19.
Tentoraz ma potešilo aj uvedenie do života novej známky s motívom našej slávnej, aspoň v strednej Európe najväčšej a isto najkrajšej Kalvárie pri príležitosti 270.výročia posviacky tohto historického komplexu.