Predsedníčka EK Ursula von der Leyen dnes po prvýkrát v tomto volebnom období predstúpila pred nás europoslancov so správou o stave EÚ, ktorou Komisia symobolicky bilancuje a skladá účty za uplynulý rok.
Musím uznať, že Ursula von der Leyen sa snažila vyjsť v ústrety požiadavkám všetkých relevantných politických frakcií, vrátane našej sociálnodemokratickej, keď avizovala kroky na posilnenie ochrany najzraniteľnejších skupín obyvateľov a rokovania o nastolení minimálnej mzdy. Osobitne ma potešilo, že v čase koronakrízy zdôraznila nevyhnutnosť finančného posilnenia Európskej zdravotnej únie, čo by bolo isto nápomocné pre krajiny ako Slovensko v prípade prepuknutia výraznejšej druhej vlny ochorenia COVID-19.
Takto pred rokom nikto nepredpokladal, akej situácií dnes budú musieť čeliť občania, zamestnanci, vlády, podniky a jednotlivé sektory ekonomiky, je preto pochopiteľné, že dochádza aj k prehodnoteniu niektorých priorít a posilneniu kľúčových oblastí.
Samozrejme, najočakávanejším gestom bolo oznámenie zámeru zvýšiť percento, o ktoré sa v snahe dosiahnúť uhlíkovú neutralitu, majú znížiť emisie skleníkových plynov z platných 40 na aspoň 55 percent do roku 2030. Dosiahnúť to bude pre niektoré štáty a priemyselné sektory veľmi náročné, ale už teraz máme na to k dispozícii nástroje ako je Fond pre spravodlivú transformáciu. Som preto veľmi rád, že túto legislatívu už schválil Európsky parlament, dokonca v takom znení, za aké som ako tieňový spravodajca vo výbore od počiatku bojoval, a ktoré bude pre Slovensko dobrým riešením.