Na žiadosť našej delegácie v socialistickej frakcii, ako aj na žiadosť ďalších poslancov vyjadril dnes na úvod septembrového pléna Európskeho parlamentu jeho predseda – socialista David Sassoli – solidaritu s rodinou pána Chovanca. Predseda EP zároveň podporil našu požiadavku na úplné prešetrenie a vyjasnenie celého prípadu a požiadal o vysvetlenie od kompetentných belgických úradov.
Som rád, že sa celé plénum dozvedelo o tejto tragickej kauze, ktorá stála život slovenského podnikateľa a otca rodiny Jozefa Chovanca. Udialo sa tak po brutálnom zásahu policajných zložiek aj s prvkami extrémizmu na belgickom letisku pred viac ako dva a pol rokmi. Pritom sa zdá, že donedávna na strane belgickej polície a prokuratúry nebola veľká snaha celú kauzu náležite vyšetriť a zodpovedných potrestať. To je niečo neospravedlniteľné.
My sa budeme v EP aspoň v rámci našej frakcie a predpokladám, že aj kolegovia v rámci iných frakcií, usilovať o zaradenie prerokovania celej kauzy na najbližšie plénum v októbri.
Zajtra budeme mať v rámci pléna aj prvé hlasovanie o kompromisoch v rámci legislatívy zriaďujúcej Fond pre spravodlivú transformáciu. Som veľmi rád, že sa mi ako tieňovému spravodajcovi v našom výbore v spolupráci s kolegami ďalších štátov podarilo peniaze z tohto fondu ľahšie sprístupniť uhoľným regiónom a presadiť kompromis, ktorý pomôže aj Slovensku a a jeho regiónom so silne zastúpeným vysoko uhlíkovým priemyslom úspešne zvládnuť zelenú transformáciu.
Totiž popri všeobecnej snahe postupne vylúčiť fosílne palivá z akejkoľvek európskej podpory a nahrádzať ich v maximálnej miere obnoviteľnými zdrojmi dostanú výnimku na plyn najviac postihnuté regióny. Niektoré by totiž neboli schopné prejsť priamo od uhlia k elektrine, a tak istý čas a za prísne stanovených podmienok budú môcť využívať aj plyn.