Presvedčenie, že sa budúcej Európskej komisii nepodarí nastúpiť do úradu ani v odloženom termíne – 1.decembra a že k brexitu nedôjde ani v tretíkrát za sebou posunutom termíne – do 31.januára som vyjadril na stretnutí s početnou skupinou novinárov v Bruseli.

Som rád, že Európsky parlament pokračuje v dobrej tradícii organizovania takýchto seminárov pre slovenských novinárov, ktorí tak majú možnosť preniknúť viac do hĺbky politickej kuchyne EÚ a že sa mi aj napriek zasadnutiu Zahraničného výboru podarilo s novinármi diskutovať.

Opakovane som zdôraznil, že aj aktuálna patová situácia na rôznych frontoch potvrdzuje, aké zložité bude počas celého nadchádzajúceho obdobia nachádzať dohody nielen medzi členskými štátmi a ich lídrami, ale aj inštitúciami a politickými skupinami. A to pri tak kľúčových témach ako je rozpočet EÚ, viacročný finančný rámec do roku 2027, migrácia, prechod na novú ekonomiku, ale aj výzvy spojené s ambicióznymi cieľmi v oblasti boja s klimatickými zmenami.

6. november 2019