4. október 2019

Bolesti kĺbov, chrbta, reumatické choroby alebo na ne sa podobajúce choroby s nepríjemnými až neznesiteľnými bolesťami pozná každý z nás či už z vlastnej skúsenosti alebo zo skúsenosti našich blízkych. Aj preto som sa včera v Bruseli medzi tzv. híringami kandidátov na komisárov a rozhovormi pre médiá stretol so zástupcami Európskej ligy proti reumatizmu.

Hovorili sme nielen o potrebe investícií do výskumu a posilnenia prevencie, ale aj o zvyšovaní povedomia a predovšetkým opatrení v oblasti sociálnej inklúzie pre ľudí trpiacich reumatickými ochoreniami, ktoré síce nemusia vyžadovať plnú invaliditu, ale mali by umožňovať napríklad prispôsobenie pracovných podmienok.

S reumatickým ochorením a chronickými dôsledkami mám aj ja sám veľmi osobnú skúsenosť, o ktorej napíšem podrobnejšie niekedy neskôr, o to viac ma však táto problematika zaujíma a záleží mi na tom, aby sa nielen výskum a vývoj, ale aj reálne opatrenia prenášali čo najefektívnejšie do praxe a pomáhalo sa tak pacientom, ako aj ich blízkym. Pomohlo by, keby sa tieto ochorenia darilo podchytiť hneď, a nemali by takú šancu prejsť do chronických štádií. V mnohých prípadoch sú bolesti kĺbov len dôsledkom nesprávneho liečenia bakteriálnych ochorení, ako je lymská choroba, známa u nás ako borelióza, ktorá často prerastá do chronických bolestí kĺbov.

Prisľúbil som preto podporu opätovnému zriadeniu medziskupiny, ktorá bude tlačiť aj Európsku komisiu na prijímanie všetkých možných opatrení na zlepšenie včasného diagnostikovania, liečenia a životných podmienok ľudí s bolesťami kĺbov a chrbtice.

Verím, že aj prostredníctvom takýchto iniciatív Európskeho parlamentu sa nám bude dariť prispievať k zvyšovaniu kvality života našich občanov.