Spokojný s dosiahnutým pracovným výsledkom Vás srdečne pozdravujem z prechádzky z europarlamentu na moje ubytovanie. Práve sme totiž skončili dlhé a náročné rokovania o roamingu v europarlamente, na ktorých som zastupoval našu frakciu sociálnych demokratov.
Podarilo sa mi presadiť prakticky všetky naše požiadavky, na ktorých nám záležalo. Po odstránení posledných technických problémov nebude nič brániť tomu, aby sme vo výbore a neskôr aj v pléne EP schválili ďalšie predĺženie tzv.voľného roamingu pri ďalšom skvalitnení služieb. Potom začnú rokovania s členskými štátmi o výslednom kompromise.
Minulý týždeň sme v Bruseli rokovali aj o pozmeňovacích návrhoch k rozpočtu Európskej únie na budúci rok. Ako tieňový spravodajca za našu frakciu vo výbore pre priemysel a energetiku sa snažím o to, aby budúcoročný rozpočet orientovaný už silno na zelenú transformáciu zohľadňoval viac aj jej sociálno-ekonomické dosahy na ľudí pracujúcich v uhoľných regiónoch a v mestách s ťažkým priemyslom. Nestačí iba preplácať rekvalifikačné kurzy, ale treba vytvárať hodnotné pracovné miesta a na to musíme dať viac peňazí.
Viac napíšem inokedy, lebo sa musím sústrediť na zajtrajšie rokovanie so zástupcami eurokomisie k problematike skokového zvýšenia cein elektriny nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Najmä kvôli sociálne zraniteľnejším ľuďom musíme zabrániť tomu, aby sa cenový skok priamo premietol do zvýšených účtov za elektrinu a kúrenie.