Európska komisia dnes navrhla balík opatrení, ktoré by boli základom budúcej Európskej zdravotnej únie, za čo sme sa v rezolúcii vyslovili už začiatkom leta aj v Európskom parlamente. Ide najmä o zvýšenie pripravenosti a reakčnej schopnosti EÚ v prípade vypuknutia pandemických situácií, ako je táto s koronavírusom. Medzi ďalšie opatrenia patrí aj lepšia koordinácia a výmena údajov medzi členskými štátmi a Bruselom a EK sa prihovára aj za posilnenie kompetencií centrálnych orgánov, ako je Európska lieková agentúra.

Tí, čo sú apriori proti vakcinácii, prípadne odmietajú čo len uvažovať o zaočkovaní sa proti COVID-19, nech ďalej ani nečítajú. Už so štvrtou farmaceutickou firmou podpísala dnes Európska komisia predbežnú zmluvu o nákupe 200, prípadne až 300 miliónov vakcínových dávok. Ide o nemecko-americkú alianciu BioNTech-Pfizer, ktorá sa v pondelok pochválila, že klinické testy v tretej fáze ukázali až 90 percentnú účinnosť jej novej vakcíny proti infikovaniu sa ochorením COVID-19. Nákup sa podľa uistenia Európskej komisie môže uskutočniť ihneď ako sa definitívne preukáže nielen účinnosť, ale aj bezpečnosť tejto vakcíny a tá získa povolenie od Európskej liekovej agentúry. Členské štáty by mali v nasledujúcich dní indikovať množstva vakcín, ktoré si chcú rezervovať. Už dávnejšie podpísal Brusel podobné zmluvy s ďalšími troma farma-firmami. Takto diverzifikované portfólio vakcín by malo zabezpečiť stopercentnú pripravenosť EÚ na očkovanie v čo najskoršom čase.

V čom spočívajú tieto predkupné zmluvy? Ja a niektorí ďalší europoslanci sme celý proces obstarania vakcín kritizovali za nedostatočnú transparentnosť a aj preto sa snaží Komisia komunikáciu aj o tomto procese zlepšiť. Na základe predkupných zmlúv financuje Komisia časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín, začo získa právo na nákup objednaného počtu dávok v konkrétnom čase. Istým spôsobom je to preddavok za vakcíny, ktorých nákup sa dorovná pri jeho zrealizovaní. Pre nás všetkých, aj na Slovensku, je dôležité, že sa Európska komisia zaviazala zabezpečiť vakcínu pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Podľa neoficiálnych informácií by prvá sada vakcín pre najviac ohrozených mala mali byť k dispozícii okolo Vianoc. Bude na členskom štáte, koho a podľa čoho zahrnie do tejto prvej sady očkovania. Opäť to budú iba členské štáty a nie Európska komisia, ani Európsky parlament, kto rozhodne o tom, či očkovanie vakcínou budú povinné alebo dobrovoľné.