Osobne som veľkým zástancom čoraz intenzívnejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie na úkor fosílnych palív, ale má to jeden háčik. Nemôžeme totiž ďalej tvrdiť, že ideme zrýchliť dekarbonizáciu a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu a pritom sa pokrytecky tváriť, že tak môžeme urobiť bez jadra a plynu. Ak raz budeme mať v EÚ dostatočné kapacity na výrobu elektriny iba z obnoviteľných zdrojov, potom môžeme pokojne vypnúť aj jadro a plyn ponechať medzi fosíliami.
Navyše, 75 % elektriny vyrába Slovensko práve z jadra a plynu. Preto som v europarlamente dlhodobo bojoval za to, aby aspoň prechodne boli tak oba tieto zdroje, zemný plyn, ako aj jadro do tzv. taxonómie zaradené. Pre vysvetlenie taxonómia síce nezakazuje investície do žiadnych zdrojov energie, ale poskytuje finančným trhom vodítko na identifikáciu environmentálne udržateľných aktivít a tým napomáha nasmerovať finančné investície do týchto oblastí.
Aj keď zeleným radikálom sa tento krok nepozdáva, lebo jadro a plyn nie sú naozaj skutočnými zelenými zdrojmi, určite pomôže aspoň polovičke Európskej únie, vrátane Slovenska urýchliť dekarbonizáciu.
A isto by som to nenazval víťazstvom jadrovej, či plynovej alebo dokonca ruskej loby, ale víťazstvom pragmatického rozumu. Zaradenie do taxonómie je totiž podmienené prísnymi podmienkami, ako je napríklad v prípade jadra prevádzkovanie hĺbinového úložiska a v prípade plynu výrazná dekarbonizácia, ktorú nebude možné dosiahnuť bez zvýšeného podielu obnoviteľných plynov.
 Toto rozhodnutie Európskej komisie sa bude snažiť ako svoju zásluhu pripísať si aj slovenská vláda, ale pre objektivitu treba povedať, že plyn a jadro dostali šancu byť prechodne medzi udržateľnými zdrojmi najmä vďaka iným okolnostiam. A nimi sú najmä súčasný pomer síl v Európskej komisii a Európskom parlamente a medzi nami je to najmä vďaka vzájomne výhodnej dohode medzi Nemeckom, ktoré tam vzhľadom na svoje dôvody potrebovalo dostať aj fosílny plyn a Francúzskom, ktoré venuje jadrovej energetike obrovské investičné úsilie.
Dodávam, že taxonómiu by ešte v tejto podobe mohol zablokovať Európsky parlament, ale aj členské štáty, ale vzhľadom na počet a váhu potrebných hlasov je to prakticky vylúčené…