Slovenské národné povstanie je určite najväčším ozbrojeným vystúpením v novodobých dejinách Slovenska, ako aj jedno z najväčších povstaní počas druhej svetovej vojny v Európe vôbec. Aj keď stále mnohí jeho význam relativizujú tým, že už po dvoch mesiacoch bolo krvavo potlačené, že pre Slovensko v podstate znamenalo občiansku vojnu s jej všetkými negatívnymi dôsledkami na život obyvateľov a ekonomiky, ja považujem SNP za najvýznamnejšiu udalosť na Slovensku.
SNP umožnilo Slovákom, slovenskému národu a národnostiam žijúcim na Slovensku zaradiť sa medzi moderné, po slobode a demokracii túžiace európske národy a pripravilo pôdu a aj argumenty na to, aby sme sa raz mohli dočkať slobodného samostatného a demokratického Slovenska. Historickému významu SNP a hrdosti učme aj naše deti.
Dnes si ani neuvedomujeme, aké priaznivé obdobie našich dejín žijeme. Napriek všetkým politickým rozporom, rozdelenej politickej scéne, početným nedostatkom pri uplatňovaní demokracie a presadzovaní rovnosti pred zákonom, žijeme v slobode a demokracii a je iba na nás, v akej kondícii Slovensko držíme a v akej ho odovzdáme našim deťom.
Moja rodná Banská Štiavnica, Zvolen a Krupina, to sú mestá, kde sa mi podarilo pri príležitosti 76. výročia vypuknutia SNP položiť vence a uctiť si pamiatku tých, ktorí neváhali nasadiť svoje životy pre slobodu a vzopreli sa mnohonásobnej presile nemeckých nacistov.
Som šťastný, že po Štiavnici sa mi podarilo zúčastniť sa aj na spomienkových podujatiach aj pri makete historického pancierového vlaku Hurban vo Zvolene, ako aj pri pamätníku v Krupine spolu s primátorom mesta Radovanom Vazánom a na poslednej historickej Vartovke, ktorá sa z obdobia protirureckých bojov ako jediná zachovala takisto neďaleko Krupiny.