Európska únia už zažila viacero kríz, ale súčasná ekonomická, sociálna a najmä humanitná kríza vyvolaná šírením smrtiaceho koronavírusu SARS-COV2 si od nás všetkých vyžaduje bezprecedentné kroky a rýchle konanie. Všetky opatrenia, ktoré sme na včerajšom výnimočnom plenárnom zasadnutí schválili, sú veľmi potrebné, ale mali prísť aspoň o niekoľko týždňov skôr.

Teraz je rad na vládach členských štátov aby zabezpečili, že nami schválené opatrenia pocítia čo najskôr tí, ktorí to najviac potrebujú, teda zdravotníci, pacienti, zamestnávatelia, podnikatelia a samozrejme všetci občania.

Hoci opakovane zdôrazňujem, že tieto nariadenia boli prijaté v rekordne skrátenom čase, zdravotníkom, ktorým chýbajú respirátory a umierajúcim ľuďom, pre ktorých nemajú nemocnice ventilátory nevysvetlíme a ničím neospravedlníme, že proces nášho rozhodovania je taký zložitý a treba čakať.

Schválenie opatrení, ktoré pomôžu štátom ako je Slovensko, si dokonca všimli aj slovenské médiá, ktoré normálne nevenujú dianiu v EP veľkú pozornosť. Zaregistrovali dokonca, že sa opatrenia prijali v rekordne krátkom čase a vo veľkom rozsahu citujú aj moje vyjadrenia:

Topky: www.topky.sk/…/KORONAVIRUS-Europa-celi-obrovskej-ekonomicke…

Čas.sk: www.cas.sk/…/europoslanci-hajsel-a-stefanec-o-novych-opatr…/

Teraz.sk: https://www.teraz.sk/…/hajsel-eu-pri-tej…/456017-clanok.html

Topky: www.topky.sk/…/KOKORONAVIRUS-Stvrtkove-zasadnutie-europarla…

V kontexte aktuálnej situácie som v priebehu tohto týždňa okrem iných aktivít adresoval aj viacero písomných otázok Európskej komisii týkajúcich sa nielen koordinácie úsilia členských štátov a firiem vo výskume, ale aj o snahe o zaobstaranie účinného antivirotického lieku, konkrétnych krokov, ako zabezpečí dostatok potrebného zdravotníckeho materiálu, ale tiež ohľadom pripravovaných opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov krízy.

Pretože kritickými oblasťami je nepochybne investovanie do výskumu, nákupu potrebného zdravotníckeho materiálu, ale netreba zabúdať aj zmierňovanie výrazných sociálno-ekonomických dopadov krízy a to s ohľadom na viac než 500 000 malých a stredných podnikateľov, ktorí sú na Slovensku v kontexte hroziacej nezamestnanosti jednou z najzraniteľnejších skupín, keďže vytvárajú viac ako polovicu pracovných miest.