Po dnešnom dvojkolovom hlasovaní môžem s radosťou povedať, že sa veľkou väčšinou hlasov podarilo schváliť legislatívu k vytvoreniu Nástroja na podporu platobnej schopnosti firiem zasiahnutých koronakrízou, ku ktorej som bol v našom výbore hlavným spravodajcom.
O to viac som rád, že mnou vyrokovaný text získal silnú podporu tak zo stredopravej, ako aj stredoľavej časti politického spektra. Vysielame tak silný politický odkaz vládam členských štátov, že to so záchranou ekonomiky myslíme skutočne vážne napriek škrtom vo viacerých, aj pre Slovensko veľmi dôležitých programoch, o ktorých na na júlovom summite rozhodli lídri.
Podpora zamestnanosti a udržania pracovných miest je totiž v súčasnosti jednou z hlavných priorít ako zabrániť ďalšiemu prepadu našich ekonomík a znižovaniu životnej úrovne občanov.

Čo sa mi podarilo vyrokovať a čo je dobrá správa pre Slovensko?

-> SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ DOSLEDKY KRÍZY, NIELEN ZDRAVOTNÉ
V niektorých krajinách, vrátane Slovenska, sú dôsledky koronakrízy silnejšie v sociálnej a ekonomickej oblasti, než v tej zdravotnej, pri posudzovaní pomoci sa preto budú musieť zohľadniť všetky kritériá, najmä hĺbka prepadu ekonomiky a nárast nezamestnaných.
-> POMOC MALÝM A STREDNÝM PODNIKATEĽOM, NIELEN VEĽKÝM SPOLOČNOSTIAM
Zamestnávajú takmer tri štvrtiny pracujúcich a ich prežitie je pre nás kľúčovým. V rámci tohto nástroja trváme na tom, aby boli všetky administratívne náležitosti spojené s čerpaním podpory zjednodušené a žiadateľom bola poskytnutá adekvátna pomoc pri podávaní žiadostí.
-> POMOC DOSTANÚ LEN FIRMY, KTORÉ PÔSOBIA A VYTVÁRAJÚ PRACOVNÉ MIESTA V EÚ
Stanovili sme aj jednoznačné pravidlá, aby firmy, ktoré o takúto formu pomoci požiadajú, museli splniť podmienku, že budú naďalej vykonávať svoju činnosť v príslušnej krajine a neplánujú presunúť svoje pôsobisko mimo EÚ, čím sa snažíme zabezpečiť, aby boli z európskych zdrojov zachraňované len tie životaschopné podniky, ktoré plánujú aj v budúcnosti vytvárať pracovné miesta v rámci Únie.

ČAS SA KRÁTI, SLOVENSKO MUSÍ KONAŤ

Slovensko môže v nasledujúcich 7 rokoch zo zdrojov EÚ čerpať sumu v odhadovanej výške 18,1 mld EUR, ku ktorým treba pripočítať ostávajúcich viac ako osem miliárd eúr z dobiehajúceho sedemročného rozpočtu.
Čas, ktorý slovenskej vláde ostáva na pripravenie plánu obnovy sa však kráti a takáto príležitosť tu pre našu krajinu tu nikdy nebola a už sa nikdy nemusí zopakovať. Do polovice októbra musia vlády Európskej komisii predložiť stratégiu a plán obnovy.
Chcel by som veriť, že sa dočkáme príjemného prekvapenia a všetko sa v nasledujúcich dňoch rozbehne a budeme schopní bezprecedentnú sumu peňazí určenú na boj s dôsledkami koronakrízy skutočne využiť v prospech Slovenska a našich občanov. Zatiaľ sme ale zo strany vlády veľa o konkrétnych zámeroch využitia európskych miliárd nepočuli a počas skončeného leta sa neuskutočnili ani žiadne online prenášané odborné konferencie sľubované premiérom.