Takéto diskusie s komisármi EÚ sa pre nás počas koronakrízy stali bežnou záležitosťou, keďže je veľmi veľa vecí, ktoré si vyžadujú rýchle riešenie a tým aj okamžitú spätnú väzbu.

S podpredsedom EK Marošom Šefčovičom sme dnes hovorili o črtajúcich sa možnostiach uskladňovania energie, vyrobenej najmä z obnoviteľných zdrojov.

Ja som rád, že som sa s ním zhodol v tom, že všetky inštitúcie EÚ, tj. Parlament, Komisia a Rada – sa musíme kolektívnym úsilím pokúsiť urobiť maximum pre to, aby v rámci procesu transformácie našej ekonomiky na zelenšiu neostal nikto bokom. Aby sa najmä v kontexte krízy vyvolanej ochorením COVID-19 naozaj na nikoho nezabudlo a všetci občania, regióny aj členské štáty mohli rovnomerne profitovať z nástrojov pomoci, ktoré nám ponúka členstvo v EÚ. Až vtedy sa naplní význam slova solidarita.

Aby som sa lepšie vyjadril, opakovane sa v minulosti ukázalo, že niektoré štáty sú vzhľadom na svoje kapacity na tieto situácie a na využívanie rôznych sofistikovaných programov lepšie pripravené, a bohužiaľ zhodou okolností sú to vždy tie bohatšie štáty, ktoré ten druh európskej pomoci ani tak veľmi nepotrebujú.