Išlo to hladko, všetko sme schválili a vládam členských štátov sme rozviazali ruky. Aj keď to malo prísť ešte o pár týždňov skôr, som rád, že sa to podarilo aspoň teraz.

Hlasovali sme celkovo trikrát a to tak, že sme si hlasovací formulár museli doma najprv vytlačiť, potom vyplniť, podpísať a z overenej parlamentnej adresy poslať na príslušnú adresu v EP. Ale o to nejde.

Výsledkom je, že Európska únia pomôže štátom, regiónom, zdravotníckym systémom, malým a stredným podnikom a podnikateľom, ale hlavne občanom. Slovensko, jeho podniky a občania môžu dostať až 2,5 miliardy eur. Aj keď ide väčšinou o presuny z tzv. štrukturálnych fondov, je dobre, že sa to podarilo a ľudia nemusia mať pocit, že EÚ na nich zabudla. Viac o jednotlivých nástrojoch som písal v predchádzajúcich príspevkoch.

Z môjho hľadiska je ešte dôležitejšie, že Európska komisia finišuje tender na obstaranie potrebného množstva respirátorov, kombinéz, okuliarov, rukavíc a rúšok a v procese je aj ďalší tender na obstaranie toľko potrebných ventilátorov. Tu je obrovský priestor aj pre nemenovanú slovenskú firmu a slovenských odborníkov.

Bude dobre, keď slovenské subjekty, od vlády cez podniky až po univerzity využijú teraz na náš prospech všetky schválené uvoľnenia z pravidiel štátnej pomoci a zúčastnia sa vo všetkých verejných obstarávaniach.