Európskou komisiou predložený sedemročný rozpočet Európskej únie spolu s novým nástrojom „EÚ ďalšej generácie“ je niečim úplne novým a zároveň obrovskou šancou pre štáty ako Slovensko, aby sa pustili cestou modernizácie a zároveň na to dostali viac peňazí, ako mohli ešte nedávno dúfať. Akonáhle tento kombinovaný rozpočet obnovy európskej ekonomiky schválime v europarlamente a schvália ho aj členské štáty (čo nebude žiadnou formalitou, ale tuhým bojom), bude už len na slovenskej vláde, aby urýchlene vypracovala kvalitný Plán oživenia ekonomiky s rozsiahlou envrironmentálnou a digitálnou modernizáciou a posunula Slovensko ďaleko dopredu. Z tejto zúfalej koronakrízy sa tak nateraz stáva obrovská šanca úplne resetovať a prestavať fungovanie slovenskej ekonomiky, utlmiť výroby poškodzujúce životné prostredie a to bez prehlbovania chudoby a zabezpečiť, aby z digitálnej modernizácie profitovali všetci občania.

 

Bezprecedentným je tento návrh Európskej komisie svojim rozsahom, keďže okrem klasického rozpočtu zameraného na financovanie tradičných politík EÚ v hodnote 1,1 bilióna na obdobie 2021-2027 zahŕňa aj spomínaný nástroj „EÚ ďalšej generácie“ v celkovej sume 750 miliárd eur, z čoho 500 miliárd by malo byť vo forme nenávratných grantov a 250 miliárd vo forme nízko úročených pôžičiek. Len z týchto nových prostriedkov môže Slovensko dostať až osem miliárd eur navyše vo forme grantov a v prípade potreby aj ďalšie miliardy vo forme pôžičiek.

Hoci tradičný rozpočet je nižší ako v prvej navrhovanej verzii spred dvoch rokov, druhý nástroj je úplne nový a vo vyššej sume, ako nedávno navrhli Francúzsko a Nemecko. To sa isto nebude veľmi páčiť ani Nemecku, ale hlavne iným štyrom štátom zo severozápadu EÚ, ktoré sú proti akýmkoľvek grantom a proti akémukoľvek zvyšovaniu financovania programov Únie. Dúfam, že napriek tomu, budú členské štáty EÚ ochotné tento návrh aspoň v približných sumách už do leta schváliť a Únia ukáže to, na čo občania čakajú.

Je totiž najvyšší čas, aby EÚ ukázala svoju akcieschopnosť, rozhodnosť a solidaritu a nesklamala svojich občanov, ktorým sa nepáčila jej slabá angažovanosť ešte na začiatku koronakrízy.

V Európskom parlamente sa aj ako tieňový spravodajca pre Fond spravodlivej transformácie budem snažiť presadzovať, aby k peniazom z týchto nástrojov mali rovnaký prístup všetky krajiny, aj napriek tomu, že z Fondu obnovy má isť takmer polovica Taliansku a Španielsku, ktoré sa považujú za štáty najviac postihnuté koronavírusom. Hlavným kritériom prideľovania týchto peňazí musí byť pokles hospodárskej aktivity v dôsledku koronakrízy. Totiž aj štáty ako Slovensko, ktoré po zdravotnej stránke neboli koronavírusom tak silno postihnuté, čelia aj v dôsledku prijatých preventívnych opatrení hlbokej hospodárskej recesii.

Viaceré sektory ekonomiky ako automobilový priemysel alebo cestovný ruch, ale hlavne malí a strední podnikatelia a živnostníci sa bez európskej pomoci z obrovského útlmu nedostanú. Od Európskej komisie nám prišiel návrh, ktorý by bol ešte pred niekoľkými mesiacmi nepredstaviteľný. Navrhovaná čiastočná mutualizácia dlhov bola ešte nedávno úplne tabu a mnohí sa stavali aj proti zvyšovaniu tzv. vlastných zdrojov ako sú európske dane na jednorazové plasty, uhlíkové clo alebo digitálna daň. Verím, že dnes už nikto nebude namietať proti zdaneniu digitálnych gigantov, ktorí aj na tejto kríze zbohatli.

Osobne som veľmi rád, že sa Európska komisia rozhodla navrhnúť zvýšenie rozpočtu pre Fond spravodlivej transformácie, za čo sa ako tieňový spravodajca vo Výbore pre priemysel a energetiku silno zasadzujem. Ide o fond, z ktorého budú môcť zasa čerpať prostriedky aj slovenské regióny, ktoré budú zasiahnuté prechodom na zelenšiu ekonomiku, ako je horná Nitra alebo východné Slovensko.

Je v životnom záujme Slovenska, jeho občanov a podnikov, aby sa návrh sedemročného rozpočtu EÚ, ktorý naďalej predpokladá aj financovanie menej rozvinutých regiónov u nás dobre známymi štrukturálnymi fondmi, ale aj celý Plán obnovy podarilo členskými štátmi čo najskôr schváliť . Slovenská vláda v spolupráci s rôznymi sektormi ekonomiky musí už teraz pracovať na svojej vízii oživenia a modernizácie ekonomiky. Slovensko bude musieť rýchlo predložiť kvalitný národný Plán obnovy aj s projektami, ktoré sa z neho budú financovať a z ktorých by mali profitovať naši podnikatelia a zamestnanci. Ak by všetko dobre išlo, tak z Fondu obnovy bude môcť Slovensko začať čerpať peniaze ešte v tomto roku.