Ani Slováci sa už v európskom zahraničí nemôžu stretávať pri využívaní tzv. voľného roamingu s nijakou diskrimináciou, alebo obmedzeniami, či už v inej krajine pracujú, dovolenkujú alebo len tak ju navštevujú. To bolo moje krédo, s ktorým som ako hlavný vyjednávač za sociálnych demokratov v europarlamente vstupoval do ťažkých rokovaní o predĺžení a skvalitnení roamingu a o to viac som rád, že sa nám to podarilo dostať do nariadenia, úspešne v pondelok odhlasovaného v gesčnom výbore EP pre priemysel, výskum a energetiku.
Aj keď finálnu podobu legislatívy musíme ešte za europarlament vyjednať s členskými štátmi, máme veľmi silnú pozíciu, obhajujúcu princípy ako rovnosť a zákaz diskriminácie akýchkoľvek občanov bez ohľadu s ktorej krajiny pochádzajú.
Keďže máme v rámci únie máme jednotný vnútorný trh a roaming je pre našich občanov jedným z najoceňovanejších výhod členstva v EÚ, aj využívanie mobilných služieb, vrátane čerpania dát a volania za domáce ceny v celej EÚ bez obmedzení, by mala byť samozrejmosť.
Bohužiaľ, zatiaľ to nie je tak vždy. Viem, že nejde v tejto dobe o nič prevratné, ale miliónom osôb tento krok veľmi pomôže.
Osobitne si pochvaľujem, že máme teraz veľmi jasné znenie paragrafu zakazujúceho uplatňovanie horšej kvality pripojenia pre užívateľov roamingu v porovnaní s domácimi klientami, najmä ak som počas vyjednávaní tvrdo nástojil na zabezpečení rovnakej kvality služieb po celej únii, ako o na bezplatnom sprístupnení všetkých núdzových liniek.
Za rovnako dôležitú považujem aj dohodu postupne zrušiť zásadu tzv. korektného využívania roamingu, ktorá umožňovala operátorom trestať ľudí fungujúcich napríklad z pracovných dôvodov viac v zahraničí ako doma. Zbytočne hovoríme o výhodách členstva v únii a voľnom pohybe, či vnútornom trhu, keď tolerujeme astronomickými sumami trestať nielen podvodníkov, ale aj osoby pohybujúce sa mimo svojho materského štátu.
Do pozície EP sa mi ako vyjednávačovi podarilo dostať aj apel na rozšírenie roamingu pre tretie krajiny, ako sú napríklad Ukrajina a Srbsko, odkiaľ k nám prichádzajú za prácou tisíce osôb.
Pripomínam, že možnosť využívať roamingové služby za domáce ceny trvá už štyri roky a končí v júni 2022 a ak by sme nič neurobili, takto o rok by naše účty za používanie mobilu v zahraničí narástli astronomicky.