Pozoruhodným je v porovnaní s občanmi iných štátov jasný názor Slovákov, že situácia pokiaľ ide o ich životnú úroveň a národnú ekonomiku sa v našej krajine ani o rok nezlepší, čo sa dá interpretovať aj ako veľká nedôvera v schopnosť súčasnej vlády riešiť problémy vyvolané koronakrízou. Samozrejme, netreba vylúčiť ani možnosť, že Slováci sú jednoducho oveľa väčšími pesimistami ako iní Európania a myslia si, že koronavírus nás bude napriek premoreniu, očkovaniu, nájdeným liekom drviť ešte veľmi dlho…
Teší ma ale, že Slováci podobne ako všetci ostatní Európania dôverujú, že Fond obnovy, ktorého vytvorenie sme práve tento týždeň definitívne v europarlamente schválili, umožní Slovensku sa rýchlejšie dostať z negatívnych dôsledkov pandémie.
Zaujímavé je, že napriek všetkej kritike EÚ, s ktorou sa stretávame hlavne na sociálnych médiách, Slováci naďalej považujú členstvo v EÚ za prospešné, najmä pokiaľ ide o pracovné príležitosti a zvyšovanie životnej úrovne. To je tiež dobre, lebo na úniu sa často naváľa všetko zlé, čo sa v štátoch nášho regiónu udeje a nie je to veľmi spravodlivé.
A ako sociálneho demokrata ma najviac teší, že sa zhodujem s našimi občanmi na tom, že práve boj s chudobou a sociálnymi rozdielmi by mal byť hlavnou prioritou pre Európsku úniu. Ešte dôležitejším ako boj proti klimatickým zmenám a ďaleko prioritnejším ako boj proti dezinformáciám. A tým vôbec nechcem povedať, že týmto oblastiam netreba venovať patričnú pozornosť, ale najmä v dôsledku koronakrízy sa bohužiaľ sociálne rozdiely ešte viac prehĺbili a to musíme zvrátiť.
Zdroj: Eurobarometer 94.2, 20/11/2020-21/12/2020