Splnenie cieľov v oblasti boja proti klimatickým zmenám a technologickej transformácii si vyžiada obrovské úsilie nielen na strane Európskej únie a štátov, ale aj podnikateľského prostredia, zamestnávateľov a zamestnancov.

Pri transformácii slovenskej a európskej ekonomiky na zelenšiu a technologicky vyspelejšiu musíme postupovať férovo a spravodlivo najmä voči ľuďom a nemôžeme ďalej znižovať ich sociálny štandard. A popri tom všetkom sa treba usilovať, aby sme v EÚ nielen ostali konkurencieschopní, ale pokúšali sa svoju konkurencieschopnosť oproti USA a Číne zvyšovať.

Bude to skutočne náročné a veľa sa ukáže už v tomto volebnom období, predovšetkým, či sa nám podarí správne nastaviť legislatívne prostredie a nasmerovať peniaze z európskeho rozpočtu.

Aj toto som sa snažil tlmočiť na dnešnom diskusnom podujatí o budúcich výzvach EÚ so zástupcami zamestnávateľov, ktoré v Bratislave organizovala Americká obchodná komora, Euractiv a Republiková únia zamestnávateľov.

8. november 2019