8. marec 2020

Či ste matky, staré matky, dcéry, vnučky, dovoľte mi, aby som Vám zo srdca zaželal všetko najlepšie k dnešnému Medzinárodnému dňu žien.

A nám chlapom odkazujem, majme radi a vážme si všetky naše ženy nielen počas tohto ich sviatku, ale vzdávajme im hold a pomáhajme im počas celého roka. Ešte aj v roku 2020 pretrvávajú veľké rozdiely medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o odmeňovanie za prácu, ale aj ich postavenie v spoločnosti.

Ženy musia čeliť rôznym umelým prekážkam aj na ceste za profesionálnym uplatnením a aj keď starosť o deti a udržiavanie domácnosti je hlavne na ich pleciach, robíme iba málo pre to, aby sme im pomohli zosúladiť rodinný život s pracovným. Ešte horšie je, že sa nám stále nepodarilo odstrániť zo života žien fyzické a sexuálne násilie. Podľa štatistík si až tretina žien počas svojho života zažije nejakú formu násilia. Často ním je domáce násilie na ženách.

Som veľmi rád, že rodová rovnosť je dôležitou témou na pôde Európskeho parlamentu a často o nej aj s mnohými kolegyňami diskutujeme.
Nestačí ale o tom iba písať alebo diskutovať, treba konať. Tejto téme som sa venoval aj na jednom z nedávnych plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu, videozáznam ➡️ www.youtu.be/Nn0i-XDugrk

Medzitým Vám všetkým, nielen ženám, prajem pokojnú sviatočnú nedeľu.

#MDŽ #IWD2020