Aj keď nám všetkým záleží na tom, aby sme znižovali skleníkové emisie a tým prispeli do boja proti klimatickým zmenám, nezhodneme sa zatiaľ na tom, ako to urobiť s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na našu konkurencieschopnosť, zamestnanosť a kvalitu života.

Jedna časť Európskeho parlamentu a členských štátov je za urýchlené opustenie všetkých fosílnych palív, nielen uhlia, ale aj plynu a dokonca aj za čo najskorší zákaz jadra a za skorý prechod k výlučnému využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Druhá časť europoslancov, kam patrím aj ja a viacero členských štátov, sa prihovára za pragmatickejší postup.

Sme presvedčení, že aj keď musíme zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov v našom energetickom mixe, mali by sme čo najviac aspoň v prechodnom období využiť potenciál plynu a jadra, najmä ak ide o zdroje, od ktorých je aspoň polovica členských štátov bytostne závislá.

Obe skupiny sa oháňajú rôznymi štúdiami, do ktorých záverov sú ale často premietnuté záujmy rôznych nátlakových skupín.

Preto som aj dnes na diskusii s novou komisárkou pre energetiku Kadri Simsonovou v našom výbore EP pre priemysel a energetiku požadoval, aby servisy Európskej komisie vypracovali skutočne nezávislé posúdenie vplyvu neodvrátiteľnej transformácie našej ekonomiky nielen na životné prostredie, ale aj na konkurencieschopnosť a najmä zamestnanosť a úroveň života.

Potešilo ma, že som dostal podporu z viacerých strán. Mnohí si totiž uvedomujeme, že ide o nastavenie procesov, ktoré ovplyvnia fungovanie našej ekonomiky a život našich ľudí na desaťročia. Ja sa teším nedávnemu prijatiu rezolúcie k tzv. Zelenej dohode, ako aj prihlásenie sa k cieľu – dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu – ale robme to racionálne, pragmaticky a bez emócií. Ak sa objektívnym posúdením vplyvu dokáže, že prejsť razantne od plynu a jadra iba k využívaniu obnoviteľných zdrojov je najefektívnejšou a pre všetkých zvládnuteľnou cestou, ktorá si nevyžiada prehĺbenie energetickej chudoby a zníženie našej konkurencieschopnosti, určite sa proti tomu stavať nebudem.

23. január 2020