V Štrasburgu som dnes absolvoval viacero rokovaní s kolegami z rôznych štátov, poskytol rozhovory pre médiá a diskutoval na on-line Konferencii o budúcnosti Európy organizovanej z Bratislavy.
Ešte po včerajšom príjazde do alsaskej metropoly som večer stihol aj svoje vystúpenie v pléne o nevyhnutnosti pomôcť malým a stredným podnikom a živnostníkom preklenúť doznievajúcu koronakrízu a stať sa odolnejšími pred takýmito otrasmi.
Dnešnému zasadnutiu EP dominovali diskusia a schvaľovanie kovid osvedčení a rokovanie o tzv. národných plánoch obnovy, ktoré by mali pomôcť koronakrízou utlmenej ekonomike postaviť sa na nohy a pomôcť nám zvládnuť nevyhnutnú zelenú a digitálnu transformáciu.
Priznám sa, že som zvažoval aj hlasovať za, ale nakoniec som sa zdržal, keďže ani z definitívneho textu nevypadli veci, ktoré znižujú pridanú hodnotu týchto certifikátov, ktoré nebudú vyžadovať ani jednotnú platnosť negatívnych testov na COVID-19.
Osvedčenia ale určite prejdú a preto je dobre, že nielen ja, ale aj viacerí moji kolegovia zdôrazňujú, že nemôžu vytvárať základ pre diskrimináciu, či už ekonomickú alebo inú tých, ktorí nie sú zaočkovaní a dokonca ani voči tým, ktorí týmito osvedčeniami nebudú disponovať.
Takisto alternatívne cesty k voľnému cestovaniu v kovid osvedčeniach – ako je testovanie – musia byť – ak nie zadarmo – tak aspoň za ceny dostupné pre všetkých. Je teraz na vládach členských štátov, vrátane Slovenska ako zvládnu ich proces zavádzania do života, aby sme týmto krokom iba nesklamali našich občanov.
Aj slovenská vláda bude musieť zabezpečiť, aby sa kovid certifikáty stali ozajstný nástroj, ktorý obnoví voľný pohyb pre všetkých Európanov, či už sa dajú zaočkovať, alebo sa podrobia dostupnému testu, prípadne sa preukážu platným osvedčením o vyliečení sa z ochorenia COVID-19.
Dôležité je aj to, aby vlády členských štátov už nemohli uplatňovať voči cestujúcim občanom žiadne dodatočné obmedzenia, lebo samotné osvedčenia stratia akýkoľvek praktický význam. Ale ani takúto záruku nám kovid osvedčenie bohužiaľ nedá a aj preto som sa nakoniec zdržal.
Júnové zasadnutie v Štrasburgu