Pravdepodobne najničivejšie a najrozsiahlejšie požiare, ktorým v súčasnosti čelí Austrália, sú dôkazom, že musíme konať.

Moje vystúpenie v pléne EP:

Európska zelená dohoda, ktorá je jednou z priorít novej Európskej komisie, nás zaväzuje k dosiahnutiu uhlíkovo neutrálnej ekonomiky do roku 2050.

My však musíme dostať na našu stranu aj ďalšie veľmoci ako je Amerika, Čína, Rusko alebo Brazília, pretože čísla hovoria jasnou rečou. Európa sa na svetových skleníkových emisiách podieľa len 8-10%.

Uskutočniť musíme aj náročnú transformáciu priemyslu a energetiky bez podkopania našej konkurencieschopnosti a sociálneho modelu. Verím, že aj rozumnou politikou prispejeme k tomu, aby sme efektívne čelili klimatickým zmenám, strate biodiverzity a ochránili planétu pre ďalšie generácie. Treba však myslieť aj na tie súčasné generácie a takúto zelenú transformáciu nemôžu zaplatiť najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva.

17. január 2020