3. október 2019

Máme za sebou prvý týždeň vypočúvaní a tak, ako som uviedol aj pred začatím tohto maratónu hearingov, nie je tento proces na pôde Európskeho parlamentu a príslušných výborov žiadnou formalitou. Práve naopak, aj po prvých pár dňoch môžeme konštatovať, že niektorí kandidáti boli vyhodnotení ako nevyhovujúci (Rumunsko, Maďarsko), iní musia vypracovať dodatočné písomné stanoviská či absolvovať opakované vypočúvanie.

O to viac som skutočne spokojný s výsledkom pondelkového vypočúvania slovenského komisára Maroša Šefčoviča, ktorý prešiel 3-hodinovým grilovaním úplne bez problémov a rozhodovacie grémium koordinátorov Európskeho parlamentu ho na post podpredsedu novej Európskej komisie schválilo jednohlasne.

Situácia po vypočutí mnohých ďalších kandidátov je totiž s ohľadom na ich odbornú pripravenosť o niečo komplikovanejšia. Po včerajšom vypočúvaní francúzskej dezignovanej kandidátky na komisárku pre jednotný trh EÚ Sylvie Goulard som aj pre niektoré médiá uviedol, že mňa ani mnohých kolegov svojimi odpoveďami nepresvedčila dostatočne. Pochybnosti sa týkajú morálnej a osobnej integrity v súvislosti s podozreniami z finančných pochybení z minulosti, keď musela v domovskom Francúzsku rezignovať na post ministerky obrany. Prekvapila ma tiež nedostatočnou pripravenosťou odpovedať na očakávané odborné otázky.

Po vypočutí bolo na základe rozhodnutia predsedov výborov a koordinátorov frakcií vydané stanovisko a nominantka musí najneskôr do utorka predložiť písomné odpovede na dodatočné otázky poslancov.

Aj pri dnešnom vypočutí estónskej kandidátky na komisárku pre oblasť energetiky Kadri Simson som očakával prepracovanejšie stanoviská a konkrétnejší plán plnenia ambicióznych cieľov, ktoré máme v tejto oblasti pred sebou. Oceňujem však, že popri priorite prechodu na obnoviteľné zdroje energie nominantka uznáva dôležitosť a nezastupiteľnú úlohu plynu v energetickom mixe, kladúc dôraz na narastajúci význam bioplynu, biometánu a vodíka. Kadri Simson sa zaviazala k boju proti hroziacej prehlbujúcej sa energetickej chudobe, ktorá v súčasnosti postihuje až 50 miliónov Európanov, ktorí nemôžu dostatočne vykurovať svoje príbytky. Podľa môjho názoru by energia by v tomto prípade nemala byť tovarom, ale jedným zo základných ľudských práv.

Slovensko môže teda byť so svojím nominantom, ktorý opakovane predviedol svoju odbornosť a profesionalitu, nadmieru spokojné. Aj kritické hlasy, ktoré sa ozývali predovšetkým zvnútra, musia totiž uznať, že ide o nesporne kvalitného nominanta a niet jasnejšieho potvrdenia tohto tvrdenia, ako Európskym parlamentom jednohlasné schválenie na post podpredsedu Európskej komisie.