Opätovné zvolenie staronovej predsedníčky našej sociálno-demokratickej frakcie (SD) Iratxe García Pérez, ku ktorému som jej srdečne zablahoželal, zatienilo dnes v Bruseli aj moje náročné rokovania ohľadom roamingu a zdaňovaní energií. Všetky naše rokovanie okrem tých, ktoré sú poznačené karanténami našich kolegov, už prebiehajú iba fyzicky.
Rokovania o definitívnej podobe revízie nariadenia o roamingových službách stále pokračujú, pričom vôbec nie je isté, či sa nám podarí dohodnúť sa ešte do Vianoc, ako sme si predsavzali.
Najviac sa dohadujeme o našej požiadavke na úplne odstránenie akejkoľvek možnej diskriminácie a na zrušenie obmedzení, pokiaľ ide o používanie mobilných telefónov najmä na prenos dát a telefonovanie. Členské štáty nie sú zatiaľ veľmi naklonené na tieto ústupky v prospech spotrebiteľa.
Napriek tomu práca na ďalších legislatívnych normách zameraných najmä na presadzovanie tzv. Zelenej dohody do praxe nepočká. Ja začínam ako hlavný spravodajca vo výbore pre energetiku a priemysel pracovať na príprave revízie smernice o zdaňovaní enerií.
Je to veľmi komplexná a preto aj komplikovaná smernica, s obrovským dopadom aj na Slovensko, preto príprave a štúdiu venujem takmer všetok čas, ktorý popri inej bežnej činnosti ostáva.
EÚ si totiž stanovila veľmi ambiciózny cieľ a to do roku 2050 dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu. V praxi to znamená vo veľkej miere prejsť na obnoviteľné zdroje energie a popritom zachovať alebo dokonca posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť našej ekonomiky. Musíme tiež znížiť závislosť na dovoze z tretích krajín a zvýšiť energetickú bezpečnosť. Ja urobím všetko pre to, aby cenu za túto zelenú transformáciu, ktorá musí byť spravodlivejšou ako ostatné reformy doteraz, nezaplatili občania zvýšenými účtami za energie.