V marci, keď sa rozbehla koronakríza som úplne chápal, že v online režime je ťažké zorganizovať tlmočenie našich rokovaní v rámci rôznych konštelácií v EP do všetkých jazykov a tak som súhlasil s tým, že sa na všetkých fórach vyjadrujem v angličtine alebo vo francúzštine. Po viac ako polroku som na možnosť hovoriť aj slovensky takmer zabudol. Dnes na zasadnutí našej politickej skupiny to bolo možné, čo ma veľmi potešilo, po dvoch hodinách sa tlmočenie ukončilo a tak v časti, ku ktorej som vystúpil, musel som zasa použiť cudzí jazyk.
Podporil som preto list adresovaný predsedovi EP, kde spolu s kolegami z ďalších štátov vyzývame na prehodnotenie tejto situácie. Ide nám hlavne o to, aby sme nediskriminovali občanov menších krajín, ktorí si kvoli týmto opatreniam nemôžu vypočuť svojho europoslanca v rodnej reči.
V tejto súvislosti netreba zabúdať ani na našich slovenských tlmočníkov, ktorí sa ocitli v situácií, že majú výrazne menej alebo aj takmer žiadnu prácu, čo v ich príjme predstavuje obrovský pokles.
Pripojil som sa k mnohým výzvam, ktoré na túto situáciu poukazujú a verím, že aj naši tlmočníci, hlavne tí, ktorí tu pracovali na zmluvu, budú mať čoskoro viac práce.