Plyn musí ešte dlho ostať legitímnou súčasťou energetického mixu a projekty prepojovacej infraštruktúry, ktoré budú môcť raz byť použité aj na prepravu bioplynu alebo ak chcete biometánu, by ešte určite nemali byť vylučované zo zoznamu projektov spoločného záujmu.

Pre vysvetlenie, práve takéto projekty dostávajú podporu (aj finančnú) zo strany EÚ. Zdôraznil som to na dnešnom rokovaní v rámci našej skupiny v bruselskom sídle EP reagujúc na názory niektorých kolegov – poslancov zo západných štátov, ktorí si vzhľadom na zelené ciele EÚ želajú, aby sa odteraz európske peniaze vynakladali iba na obnoviteľné a iné zdroje energie, neprodukujúce žiadne emisie skleníkových plynov. Pritom zemný plyn môže práve v tomto prechodnom období 10-20 rokov zohrať veľmi pozitívnu úlohu v znižovaní emisií CO2, ak bude kúrenie plynom dostupné pre širšie vrstvy obyvateľstva aj v menej rozvinutých regiónoch EÚ, kde ľudia doteraz kúria uhlím, drevom a často si prikurujú aj plastami… Diskriminácia plynu by iba prispela k zvyšovaniu energetickej chudoby, do ktorej sa v EÚ dostalo už 60 miliónov ľudí.

 

19. november 2019