Plán obnovy

Aj Plán obnovy, ktorý slovenská vláda odovzdala do Bruselu, musí poslúžiť na to, aby sa zabránilo prehlbovaniu, ale naopak, aby začalo ozajstné znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov medzi starším a aj bohatším západným krídlom EÚ a novými štátmi EÚ, ako je Slovensko. Zhodol som dnes na tom v diskusii s vrcholnými predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ).

Slovenských odborárov som na on-line diskusii oboznámil s prioritami Európskeho parlamentu a našej sociálno-demokratickej frakcie v sociálnej oblasti, zvyšovania sociálnych práv bez narúšania konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Aj ja sa s kolegami v rámci frakcie snažím o to, aby sa nám pri najbližšej novele Zmluvy do EÚ podarilo dostať sociálne práva na rovnakú prioritnú úroveň ako ekonomické slobody, čo zabezpečí silnejšiu ochranu sociálnych práv v každej novo prijímanej legislatíve.

Dôležité miesto tu okrem ustanovenia európskej minimálnej mzdy má aj tzv. Garancia pre mladých a najnovšie aj Garancia pre deti, ktorá má zabezpečiť, aby každé dieťa malo prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a kvalitným potravinám. Zatiaľ čo dnes je situácia taká, že len v EÚ žije až 18 miliónov v chudobe, alebo je chudobou ohrozených.

Pokiaľ ide o minimálnu mzdu, od novej legislatívy nemožno čakať, že docieli rovnakú alebo jednotnú úroveň minimálnej mzdy vo všetkých štátoch bez ohľadu na výkonnosť ich ekonomiky, ale mala by rešpektujúc princíp subsidiarity viesť k stanoveniu aspoň primeranej minimálnej mzdy a k posilneniu kolektívneho vyjednávania.
Zajtra budem o ponaučeniach z tejto pandémie pre EÚ a jej členské štáty, vrátane Slovenska spolu s ďalšími kolegami europoslancami diskutovať v rámci debaty organizovanej Európskym parlamentom na Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Európy.

 

Plán obnovy