12. október 2019

OSLÁVILI SME 100.VÝROČIE ŠTIAVNICKÉHO GYMNÁZIA

Oslava 100.výročia štiavnického Gymnázia Andreja Kmeťa v spoločnosti viacerých pedagógov, ktorí ma takmer pred 35 rokmi doviedli k maturite, bola pre mňa príjemným návratom do minulosti.

Bolo mi cťou vystúpiť pred vedením školy, primátorkou mesta, významnými absolventmi tejto školy so zdravicou, v ktorej som poprial učiteľom dobrých študentov, škole múdre vedenie a školstvu čo najviac finančných zdrojov.

História tejto školy sa nezačala písať iba pred sto rokmi, gymnáziu predchádzali názvy ako lýceum, reálne gymnázium, stredná všeobecná škola a učilo sa v nej najprv latinsky, potom nemecky, neskôr maďarsky a nakoniec slovensky.

Bez ohľadu na to, pod akým režimom škola fungovala, jej sila tkvela v erudovanosti a entuziazme pedagogického zboru, ako aj v nevyčerpateľnej energii študetov prichádzajúcich z celého Slovenska.

Som hrdý, že na rozdiel od niektorých vysoko postavených politikov a finančníkov, ktorí mali šancu absolvovať na tejto škole iba štvrtý ročník – tzv. Tuzex – prípravku na štúdium v zahraničí – ja ako rodený Štiavničan som gymnáziom prešiel od prvého až po maturitný ročník a mal som tak možnosť spoznať všetkých vynikajúcich pedagógov pôsobiacich na škole, s ktorých viacerí sú už bohužiaľ na druhom svete.

Som veľmi rád, že s tými, ktorí sú stále medzi nami, som si mohol aspoň na chvíľu zaspomínať na svoju mladosť a všetkým sa vrúcne poďakovať. Ešte raz prajem škole, aby dokázala vychovávať absolventov, ktorí nám ani po prestupe na univerzity doma či v zahraničí nebudú robiť hanbu, ale nadobudnutým zdravým kritickým úsudkom, vôľou učiť sa, zvedavosťou spoznávať nové veci a hlavne tvrdo pracovať budú šíriť dobré meno Gymnázia Andreja Kmeťa.