Stále nie som úplne fit, podobne ako tisíce ďalších, ktorí prekonali COVID-19, ale snažím sa pomaly naplno zapájať sa do mojej europoslaneckej práce. Podarilo sa mi získať tieňové spravodajstvo nad veľmi dôležitou legislatívou, ktorá nám umožní ešte viac profitovať z tzv.roaming.
Budem sa usilovať dosiahnúť takú úpravu nariadenia, aby sme uľahčili život všetkým tým, ktorí v dôsledku pokračujúcich anti-kovidových opatrení nemôžu cestovať a musia sa tak v práci, ako aj v osobných kontaktoch spoliehať najmä na on-line dátovú komunikáciu. Neskôr určite napíšem o tom viac, ale už teraz som presvedčený, že tomuto európskemu opatreniu sa ľudia potešia.
Popri krvných odberoch, RTG a vyšetreniach som dnes stihol odpovedať aj na otázky redaktora RTVS, ktorého zaujímali možné európske riešenia meškajúcej a zatiaľ nie úplne férovej distribúcie vakcín proti ochoreniu COVID-19.
Okrem iného som zdôraznil, že byť v koži slovenského premiéra by som na dnešnom a zajtrajšom summite EÚ spolu s kolegami z ďalších najviac postihnutých krajín nástojil na spravodlivejšom distribučnom kľúči schválených vakcín.
Tie by sa mali prerozdeľovať pro rata, t.j.proporčne k veľkosti populácie členských štátov zohľadňujúc vážnosť epidemiologickej situácie. Potom by sa Slovensko nemohlo na konci júna ocitnúť na chvoste poradia krajín podľa miery preočkovania, ako to včera predpovedali viaceré české a slovenské médiá.
Naozaj už nastal čas priniesť do vakcinačnej stratégie poriadok nielen jasným určením pravidiel, ale najmä ich následným dodržiavaním zo strany dodávateľov, a najmä všetkých členských štátov. V prípade potvrdenia veľkých disproporcií v distribúcii vakcín ešte aj na začiatku leta by zavádzať nejaké povinné kovidpasy naozaj nebolo fér.
Počas dvojdňového online pléna sme sa takisto zaoberali otázkou možného zavádzania tzv. kovid pasov a hlasovali sme o viacerých dôležitých uzneseniach týkajúcich sa napríklad zhodnotenia kvality ovzdušia, stavu prípravy kandidátskych krajín Balkánu na členstvo v EÚ, ochranou osobných údajov v rámci GDPR, ale aj prípravou odporúčaní k rozpočtu na rok 2022, kde som bol za náš výbor tieňový spravodajca.