Ochrana ekosystému a jeho zachovanie pre naše deti a ďalšie generácie by mala byť naším spoločným cieľom bez ohľadu na politický názor či krajinu, z ktorej pochádzame.

Nielen pre zachovanie biodiverzity, ale aj pre mnohé vážne zdravotné riziká spojené napríklad s používaním neonikotínoidov, ktoré útočia na centrálnu nervovú sústavu včiel a ďalších opeľovačov, musíme radikálne obmedziť používanie pesticídov v poľnohospodárstve a nahradiť ich šetrnejšími alternatívami. EÚ musí samozrejme brať do úvahy aj zvýšené náklady, ktoré obmedzenie pesticídov prinesie a adekvátnym mechanizmom to pestovateľom kompenzovať vo všetkých členských štátoch spravodlivo.

OCHRANOU VČIEL CHRÁNIME PLANÉTU AJ PRE NAŠE DETI

OCHRANOU VČIEL CHRÁNIME PLANÉTU AJ PRE NAŠE DETI Ochrana ekosystému a jeho zachovanie pre naše deti a ďalšie generácie by mala byť naším spoločným cieľom bez ohľadu na politický názor či krajinu, z ktorej pochádzame. Nielen pre zachovanie biodiverzity, ale aj pre mnohé vážne zdravotné riziká spojené napríklad s používaním neonikotínoidov, ktoré útočia na centrálnu nervovú sústavu včiel a ďalších opeľovačov, musíme radikálne obmedziť používanie pesticídov v poľnohospodárstve a nahradiť ich šetrnejšími alternatívami. EÚ musí samozrejme brať do úvahy aj zvýšené náklady, ktoré obmedzenie pesticídov prinesie a adekvátnym mechanizmom to pestovateľom kompenzovať vo všetkých členských štátoch spravodlivo.

Uverejnil používateľ Robert Hajšel Utorok 17. decembra 2019

17. december 2019