Fondu obnovyVláda práva, t.j.dodržiavanie a upevňovanie princípov právneho štátu je fenomén, ktorý môže výrazne skomplikovať, alebo aspoň pribrzdiť dosiahnutie dohody medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom o budúcom financovaní klasických programov Európskej únie, ako aj o zriadení Fondu obnovy.

O právnom štáte počúvame veľa a budeme ešte viac. Jeho dodržiavanie a spravodlivé hodnotenie porušovania princípov právneho štátu je dôležitá vec, ak chceme mať skutočnú demokraciu. Ale dohodnúť sa, ako hodnotiť stav právneho štátu, a aké dôsledky má mať jeho porušovanie, nie je vôbec jednoduché.

Zhodou okolností práve dnes zverejnila Európska komisia prvé hodnotenie stavu právneho štátu vo všetkých členských štátoch, pričom pomyselne najhoršiu známku dala podľa očakávaní Poľsku a Maďarsku. Vláda v Budapešti nenechala na svoju reakciu dlho čakať a označila správu za nespravodlivú, nevyváženú, založenú hlavne na informáciách organizácií podporovanými tzv. Sorosovými nadáciami.

K Slovensku sa Európska komisia snažila byť pomerne ústretová, ale takisto našla viacero pretrvávajúcich nedostakov, pokiaľ ide o fungovanie súdnictva, boj s korupciou, ale aj fungovanie médií. Slovensko sa z hľadiska kritiky nachádza niekde v skupine spolu s početnými členskými štátmi zo strednej a východnej Európy. Nie je to žiadnym prekvapením a budem sa tomu niekedy venovať viac, ale už teraz kvitujem, že Komisia kritizovala v súvislosti so Slovenskom aj netrasparentné vlastnícke štruktúry médií, konflikt medzi vlástnikmi médií a politickými stranami a absenciu regulácie zadávania štátnej inzercie.

A opäť zhodou okolností práve dnes dosiahli členské štáty na úrovni veľvyslancov predbežnú dohodu o prepojení právneho štátu s čerpaním peňazí z rozpočtu EÚ. Samozrejme je kompromisom a to prepojenie je veľmi slabé, presne ako som to predpokladal hneď v júli po prvej veľkej dohode šéfov štátov a vlád EÚ na Fonde obnovy a viacročnom rozpočete.

Slabé preto, že umožní štáty sankcionovať v princípe iba v prípade ohrozenia finančných záujmov EÚ a nie v prípade porušovania takých princípov ako je nezávislosť súdníctva, sloboda médií a podobne… Všetko sa ešte môže zmeniť, lebo v europarlamente sú veľmi hlasné sily volajúce po oveľa silnejšom podmienení čerpania peňazí EÚ dodržiavaním všetkých princípov právneho štátu.

Aj keď ide o veľmi dôležité princípy, majme na pamäti, že pomoc z Fondu obnovy, na ktorú čakajú firmy, podnikatelia, zamestnanci postihnutí koronakrízou, sa nemôže stať rukojemníkom tohto boja.